13. mail toimub haridusteaduste konverents “Kirjaoskuste kirevus”

13. mail kell 10-15 toimuval veebikonverentsil selguvad haridusteaduslike tööde riikliku konkursi parimad ning arutletakse, mida tähendab kirjaoskus tänapäeva maailmas ja hariduselus

2021. aasta konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ning ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskus. Konverentsist saab osa Tartu Ülikooli veebitelevisiooni UTTV vahendusel

Konverentsile on oodatud õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud, et arutleda hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel. Seekord on konverentsi fookuses kirjaoskus. Traditsiooniliselt tähendab see oskust lugeda ja kirjutada. Inglise keele kaudu (literacy) on see sõna hariduselus omandanud ka laiema tähenduse: nüüdisaja maailmas mingis valdkonnas toimetulekuks hädavajalikud põhioskused. Seega võib rääkida nii loodusteaduslikust ja matemaatilisest kirjaoskusest kui vastavatest pädevustest.

Esinevad Helin Puksand (Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut), Tiit Lepmann (Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond), Regina Soobard (Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut), Tõnis Mets (Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond), Maret Pihu (Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut) ning Mario Mäeots (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut). Järgneb arutlusring, kus kirjaoskuste teemat lahti mõtestatakse. Päeva juhib Tallinna Ülikooli vanemteadur ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Rain Mikser.

Kava ja täpsema info leiab konverentsi kodulehelt.

Konverentsi eesmärk on populariseerida ja tunnustada haridusteadlaste tööd ning pakkuda selle valdkonna saavutustele laiemat kõlapinda Eesti hariduses ja ühiskonnas. Lisaks antakse konverentsil välja haridusteaduslike tööde konkursi preemiad. Preemiasaajate nimekiri avaldatakse ETAGi kodulehel.

Lisainfo konverentsi sisu kohta:

Krista Uibu, Tartu Ülikooli algõpetuse professor, krista.uibu@ut.ee

Miia Rannikmäe, Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor, miia.rannikmae@ut.ee

Lisainfo konkursi kohta

Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
katrin.saart@etag.ee