2020. aasta uurimistoetuste taotlusvooru uuendatud hindamisjuhendid on nüüd kättesaadavad

Eesti Teadusagentuuri kodulehel on nüüd avaldatud selleaastase grantide taotlusvooru dokumentide hulgas ka uuendatud taotluste hindamise juhendid.

Olulisemate muudatuste eesmärk on parandada hindamise kvaliteeti, kindlustada kõrgetasemelise teaduse valdkondlikku mitmekesisust ja selgemini määratleda rahastusele kvalifitseerumise aluseid.

Seoses 2019. aasta taotlusvoorus mõnede taotluste osalise rahuldamisega (grandi andmisega üheks aastaks) täiendati stardi- ja rühmagranditaotluste hindamisjuhendit nii, et sama taotluse kordusesitamise ja taotleja vastava soovi korral ei saadeta taotlust uuesti retsenseerimisele. Kui sellised projektid on esimesel aastal edukalt käivitunud, on need võrdsete punktide korral eelistatud.

Taotluste teadusliku kvaliteedi ja rahastusotsuste paremaks omavaheliseks seostamiseks ning grantide valdkondliku jaotuse isereguleeruva kujunemise eesmärgil on lisaks senisele valdkondade ja granditüüpide ülesele kvalifitseerumislävendile kehtestatud kõigis valdkondades ja granditüüpides ka hinnetepõhiste punktisummade kvaliteedilävendid. Viimased määratleti kõikide seniste uurimistoetuste taotlusvoorude põhjaliku analüüsi tulemusel. Kvaliteedilävendite arvestamise metoodika ja taotluste näidisvormid avaldatakse teadusagentuuri kodulehel lähipäevil.

Muudatuste tegemisel tugineti hindamisnõukogu ja valdkondlike ekspertkomisjonide liikmete, retsensentide, taotlejate, teadus– ja arendusasutuste esindajate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kommentaaridele ja ettepanekutele.

Sel aastal algab taotlusvoor 1. märtsil ja kestab 31. märtsi kella 17ni.

2020. aasta taotlusvooru dokumendid eestikeelsel lehel: https://www.etag.ee/rahastamine/uurimistoetused/personaalne-uurimistoetus/put-taotlusvoor-2020/

The documents of the call 2020 in English: https://www.etag.ee/en/funding/research-funding/personal-research-funding/call-2020/

 

Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee