Alanud on Prantsuse-Eesti koostööprogrammi PARROT reisigrantide taotlusvoor aastateks 2023-2024

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2022.

PARROT on Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalane koostööprogramm, mida esindavad ja koordineerivad vastavalt Prantsuse Välis- ja Euroopa Asjade Ministeerium ja Haridus-, Kõrgharidus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Eestis korraldavad tööd Eesti Teadusagentuur ja Prantsuse Suursaatkonna kultuuri- ja koostööosakond.

Programmi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades, sealhulgas humanitaar- ja sotsiaalteadusi. Alates esimesest konkursist on doktorantide ning noorteadlaste kaasamine projektides programmi jaoks prioriteetne.

Avalik konkurss ühistele teadusprojektidele kestusega 2 aastat kuulutatakse välja iga kahe aasta tagant. Koostööpartneritel tuleb esitada identne ingliskeelne ühistaotlus mõlema riigi vastutavale ametkonnale. Projekte hindavad nii Eesti kui Prantsuse ekspertkomisjonid. Ühisprojektide lõpliku rahastamise otsustab Eesti-Prantsuse ühiskomisjon.

PARROT’ programmi esimene ühiskonkurss korraldati 2002. aastal ning siiani on üheksale ühiskonkursile esitatud 140 taotlust, millest rahastatud on 76 ühisprojekti.

Eesti taotleja saab esitada elektrooniliselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil darja.matt@etag.ee.
Prantsusmaa taotleja saab esitada (Eesti partneriga identse taotluse) veebilehel: https://www.campusfrance.org/fr/phc-candidater.
NB! Projekti kirjeldus (“Scientific-technical rationale and purpose of the cooperation”) võib taotlusvormis olla maksimaalselt 10 000 tähemärki (koos tühikutega).

Lisainfo Eesti Teadusagentuuri kontaktilt või ETAGi kodulehel.

Rahastusotsus: detsember 2022
Projektide algus: jaanuar 2023

PARROT konkursi tingimused 2022
PARROT konkursi taotlusvorm 2022
PARROT Guideline of Good Practices
PARROT conditions 2022 (ingliskeelne)

Täiendav info Eesti Teadusagentuuris:
Darja Matt
darja.matt@etag.ee
Tel. 5692 4211