Algab konkurss viirusekriisi sotsiaal-majandusliku mõju ning kriisimeetmete tõhusust hindava uuringu läbiviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur (ETAG) kuulutab välja konkursi programmist RITA rahastatava uuringu „COVID-19-ga seotud tegevuspiirangute sotsiaalse ja majandusliku mõju ning riigi kriisimeetmete tõhususe hindamine elanikkonna sotsiaalmajandusliku heaolu maksimeerimiseks“ läbiviija leidmiseks. Konkurss jääb avatuks 3. septembrini 2020.

Koroonaviiruse pandeema ajal kehtestatud piirangutel on märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju, kuid selle mõju iseloom on tänaseni ebaselge. Selleks, et riik oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis, vajavad poliitikakujundajad otsustamiseks teadmistepõhist analüütilist tuge. Tellitava uuringu eesmärk on analüüsida viirusekriisi piirangute mõju Eesti majandusele ja erinevatele sotsiaalsetele gruppidele; võrrelda nii eri riikide poliitikameetmeid  kui majanduspoliitilisi otsuseid ja hinnata nende seost riigi sotsiaal-majandusliku käekäiguga.  Samuti on vajalik analüüs, millised on suurima sotsiaal-majandusliku mõjuga kriisileevendusmeetmed, mis aitaksid säilitada pikaajaliste eesmärkidena tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu.

Uuringu fookus võib kriisi arenedes muutuda

Tellitava uuringu eripäraks on asjaolu, et uuringuprotsessi käigus võivad täpsemad fookused mõnevõrra muutuda. „Uuringu esialgne lähteülesanne on sõnastatud kevadisest viirusekriisist lähtuvalt. Kui uuringuperioodi vältel peaks kätte jõudma näiteks viiruse teine laine või töötatakse välja uusi sekkumismeetmeid, siis ootame uuringumeeskonnalt paindlikkust ja kohanemisvõimet, et just hetkeolukorrast lähtuvalt uuringufookust suunata,“ selgitas uuringu  lähteülesande raamistiku määratlemise tagamaid Rahandusministeeriumi teadusnõunik Reelika Vahopski.

Konkursi taotlusvoor toimub Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osalemise soovist palume teada anda Sigrid Otsale aadressil sigrid.ots@etag.ee, mille järel võimaldab ETAG juurdepääsu taotlusvormile ETIS-es. Taotlus tuleb esitada eesti keeles. Uuringu läbiviimseks on 18 kuud ning eelarve on 450 000 eurot koos käibemaksuga.

Uuringu teema on välja kasvanud Eesti Teadusagentuuri korraldatud COVID-19 ja selle mõjuga seotud uurimisteemade ideekorjest. Tegemist on programmi RITA erakorralise taotlusvooruga, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lähteülesanne ja muu tehniline info

Lisateave:
Liina Eek
, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, 731 7383, 5300 1912, liina.eek@etag.ee
Sigrid Ots, RITA vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320, 5563 8082, sigrid.ots@etag.ee