Avanes EL teaduskoostöövõrgustiku SusCrop teine projektikonkurss

10. veebruaril avanes ERA-NET SusCrop taotlusvoor, mille raames rahastatakse rahvusvahelisi uurimisprojekte kestliku taimekasvatuse valdkonnas. Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte neljast SusCrop internetilehel toodud teadussuunast.

Projekti peab olema kaasatud vähemalt kolm abikõlbulikku partnerit, vähemalt kolmest erinevast partnerriigist.

ETAG rahastab konkursil nii alus- kui rakendusteaduse projekte. Kõik partnerid peavad vastama oma riigi rahastava organisatsiooni kehtestatud nõuetele.

Taotlusvooru rahastavad enam kui 7 miljoni euroga 12 riigi teadust rahastavad asutused. Eesti partnereid rahastavad Eesti Teadusagentuur ja Maaeluministeerium kokku kuni 200 000 euroga. Toetussumma Eesti töörühmale on kuni 100 000 eurot projekti kohta.

Taotlemine toimub kaheastmelisena:

Eeltaotluste esitamise tähtaeg: 09.04.2020 (13:00 CEST)
Täistaotluste esitamise tähtaeg: 10.09.2020 (13:00 CEST)

Eeltaotluse esitamine on kohustuslik. Edukamad eeltaotlused kutsutakse ühiskonkursi sekretariaadi poolt lõppvooru.

Enne taotluse esitamist on soovitatav võtta ühendust kontaktisikuga.

Täpsem info ja link taotlemiskeskkonda:

https://www.suscrop.eu/call2

 

Lähem info Eesti Teadusagentuurist: Katrin Saar, katrin.saar@etag.ee, tel. 7317386