Avanes personaalmeditsiini teadusuuringuid rahastava ERA PerMed’i 2022. aasta taotlusvoor

Avanes personaalmeditsiini teadusuuringuid rahastava ERA PerMed’i 2022. aasta taotlusvoor „Personaliseeritud haiguste ennetus“.

Taotlusvoor jaguneb kolmeks alateemaks:

  • Teema 1: Siirdemeditsiinilised personaliseeritud preventsiooni võimaluste uuringud, kus projekt võib keskenduda nii prekliinilistele kui ka kliinilistele tegevustele
  • Teema 2: Andmed ja IKT, kus projektid võivad keskenduda kas uute tehnoloogiate edendamisele või nende rakendamisele tervishoius
  • Teema 3: Personaliseeritud preventsiooni rakendamine tervishoius, mille puhul võivad projektid keskenduda tervishoiuökonoomikale või eetiliste-legaalsete-sotsiaalsete aspektide käsitlemisele.

Taotlusvooru kaasrahastavad 33 teadust rahastavat organisatsiooni 26 riigist kogueelarvega 28 miljonit eurot. Taotluse saavad esitada uurimisrühmad, kuhu kuuluvad vähemalt kolme rahastava riigi uurimisgrupid. Lisaks peavad nendest vähemalt kaks olema kahest erinevast EL liikmesriigist või assotsieerunud riigist. Eesti Teadusagentuur plaanib rahastada ühte projekti eelarvega kuni 100 000 eurot. ETAGi nõuded ja juhendid ERA-Net projektides osalemiseks on siin

Taotluskeskkond avanes 1. detsembril 2021. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2022 (tulemused selguvad eeldatavasti 9. mail). Lõpptaotluste esitamise tähtaeg on 14. juunil 2022.

Lähem teave taotlusvooru teema kohta, taotlusvormid, juhendid ning lingi taotluskeskkonda leiab ERA PerMed’i veebilehelt

9. detsembril 2021 kell 14.00 (Eesti aja järgi) toimub veebiüritusena taotlusvooru infopäev. Sellel osalemiseks saab registreeruda siin

Samuti on võimalus osaleda taotluste hindaja rollis. Huvi korral palun võtke ühendust ETAGi kontaktisikutega.

 

ERA PerMed kontaktisikud Eesti Teadusagentuuris:

Margit Suuroja
Tel: 731 7360
margit.suuroja@etag.ee

Argo Soon
Tel: 730 0372
argo.soon@etag.ee