Delta keskuses allkirjastatakse Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga

Järgmisel teisipäeval, 11. veebruaril allkirjastatakse Tartus Delta keskuses Eesti liitumisleping Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiviga NeIC (Nordic e-Infrastructures Collaboration). Leping annab Eesti teadustaristutele võimaluse säilitada ja arendada enda konkurentsivõimet ja teha rohkem rahvusvahelist koostööd. 

Lepingu allkirjastavad Põhjamaade ühise teaduspoliitikaga ja teadusalase koostöö rahastamisega tegeleva NordForski direktor Arne Flåøyen ja Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

NeIC on NordForski all tegutsev Põhjamaade e-taristute koostööinitsiatiiv, mille kaudu toimub suurem osa Põhjamaade e-taristute strateegilisest koostööst. NeICi üheks põhieesmärgiks on Põhjamaade teadlaskonnale olulistes strateegilistes valdkondades (sh avatud teadus) e-taristute kõrgetasemeliste teenuste ühine arendamine ja opereerimine.

Viimastel aastatel oluliselt edasi arenenud Eesti teadustaristute jaoks on enda konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks koostöö Põhjamaadega möödapääsmatu. NeICi tegevus toimub peamiselt koostööprojektide kaudu. Pärast seda, kui Eesti sai 2018. aastal NeICi vaatlejaliikmeks, on Eesti teadustaristutel olnud juba võimalus osaleda mitmetes NeICi projektides.

NeICi varasemad partnerid on Norra, Soome, Rootsi, Taani ja Island. Riikide liitumine NeICiga toimub teadusagentuuride tasandil ja sisuline töö volitatakse riikide teadusarvutuskeskustele. Eestis hakkab NeICiga sisulist koostööd koordineerima Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuur (ETAIS), mida juhib Tartu Ülikool ning partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

Allkirjastamisele eelnevad ingliskeelsed sõnavõtud NordForski, NeICi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, ETAISi ja teadusagentuuri esindajatelt.

Üritus toimub kell 11–12 Delta keskuse (Narva mnt 18) ruumis 2049.

 

Lisainfo:
Priit tamm
Eesti Teadusagentuuri teadustaristu valdkonna juht
Tel 730 0374/501 6624
priit.tamm@etag.ee

Ivar Koppel
Eesti Teadusarvutuste Infrastruktuuri (ETAIS) tegevjuht
Tel 5662 9282
ivar.koppel@ut.ee
https://etais.ee/