Detsembri alguses selguvad uued teadusagentuuri rahastatavad uurimisprojektid

Novembri alguses arutas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu uurimistoetuste 2021. aasta vooru taotlusi ning moodustas nende valdkondlikud pingeread.

Hindamisel on 335 taotlust, neist 30 järeldoktorigrandile, 72 stardigrandile ja 223 rühmagrandile. Taotlustele hangiti 830 retsensiooni, hindajana on kokku kaasatud 849 teadlast (748 välisretsensenti ning 101 retsensenti või eksperti Eestist).

Praegu tutvuvad teadlased oma taotlusele antud hinnangutega. Kõigil taotlejatel on koos oma asutusega võimalik kuni 19. novembrini soovi korral esitada hinnangutele vastuväiteid, mida eksperdikomisjon saab kontrollida ja vajadusel lõpphinnanguid korrigeerida. Lõplikud rahastusotsused tehakse siis, kui ärakuulamismenetlus lõpeb ning kinnitatakse 2022. aasta riigieelarve (sh uurimistoetusteks eraldatav summa). Uurimisprojektide rahastusettepanekud tehakse detsembri alguses ning rahastatud projektid saavad alata 2022. aasta alguses.

ETAGi juhatuse ja hindamisnõukogu esimees Anu Noorma ütles, et äsjane hindamisnõukogu koosolek näitas, et eksperdikomisjonidesse kuuluvad teadlased teevad oma tööd väga põhjalikult, kuigi nad on arusaadavalt rahastust taotlevate teadlaste suure surve all.  „Mul on hea meel, et ehkki nii suurele arvule taotlustele parimate retsensentide leidmine on raske, annavad meie teadlastest eksperdikomisjonide liikmed selleks endast parima. Eks teaduslikud hinnangud ikka lahknevad ja seepärast arutatakse retsensioonid ka komisjonide koosolekutel väga põhjalikult läbi ning vajadusel korrigeeritakse ebakõlasid lõpphinnangutes. Hindamisnõukogu võtab ka taotlejate tagasisidet väga tõsiselt, sest lisaks konkreetsete taotluste õiglasele hindamisele aitab see meil täiustada hindamissüsteemi tervikuna,“ selgitas ta.

 

Lisainfo:
Siret Rutiku
Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste osakonna juhataja
tel: 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee