Eesti teadlaste koostöös valmis uuring olukorrateadlikkusest kriisisituatsioonis

Eelmise aasta lõpus valmis Eesti riigiasutuste tellitud ja Eesti Teadusagentuuri rahastatud projekt, mille tulemused aitavad tõhusamalt ennetada ja lahendada kriisisituatsioone.

Projekti MANTICUS APOLLO viisid läbi Cybernetica ASi, Tallinna Tehnikaülikooli, Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli uurijad.

Projektis keskenduti infoliikumisele kriisi lahendamises osalevate asutuste vahel ning tehti ettepanekuid andmete seire-, töötlemise-, jagamise- ja analüüsikeskkonna loomiseks ja olemasolevate süsteemide tõhustamiseks. Muuhulgas oli projekti eesmärk töötada välja algoritmid, mis võimaldaksid parendada lähteinfo kogumist nii reageerivate ja/või ennetavate tegevuste taustal eri olukordades (sh häda- ja sõjaseisukorras) kui ka eri juhtimis- ja otsustustasanditel.

Lisaks projektis väljapakutud laiapindse olukorrateadlikkuse teoreetilistele alustele töötati välja ka mitmed IT-lahendused, mis annavad kriisireguleerimise osalistele võimaluse omavahel infot kiiremini vahetada ning analüüsida olemasoleva kriisi kulgu. Mitmed neist infotehnoloogilistest lahendustest on väärtuslikud ka eraldiseisvalt, ilma väljapakutud juhtimissüsteeme juurutamata. Lõpparuande leiab ETAGi kodulehelt.

„Tegu oli igas mõttes keerulise uuringuga, mis esitas oma laia fookuse, multidistsiplinaarsuse ja pidevalt muutuvate oludega suuri väljakutseid nii tellijatele kui täitjatele. Uuringu tulemusena loodi nii teoreetilisi aluseid riigikaitset toetava ning kriiside lahendamist võimaldavale olukorrateadlikkuse süsteemile, aga loodi ka toimivaid prototüüpe ning ettepanekud süsteemi realiseerimiseks, mida saab järgnevalt edasi arendada,“ ütles RITA programmi juht Liina Eek ETAGist.

Projekti finantseeriti valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine” vahenditest. Projekt kestis septembrist 2018 oktoobrini 2020 ning läks maksma 1,5 miljonit eurot.