Eesti teadus- ja arendustegevuse kulud kasvasid mullu 87,3 miljoni euro võrra

Statistikaameti värskete andmete järgi kasvasid erinevatest allikatest tulevad kulud Eesti teadus- ja arendustegevusele 2019. aastal 453 miljoni euroni, mis on 87,3 miljoni euro võrra rohkem kui 2018. aastal.

Samuti kasvas TA kogukulutuste protsent SKP-st 0,2% võrra, jõudes 2019. aastal 1,61%ni. Seejuures jäi TA rahastamine riigi- ja kohalikust eelarvest muutumatuks, jäädes sarnaselt 2018. aastale ka mullu 0,60% tasemele SKP-st.

Märkimisväärse tõusu tegid eelmisel aastal aga erasektori kulutused TA-le, kasvades 53,2% ehk 85,7 miljoni euro võrra.

Eesti teadustöötajate täistöökohtade arv avalikus- ja erasektoris kasvas aastaga 265 töötaja ehk 4% võrra, jõudes mullu 6448-ni.

Kui Eesti keskmine brutopalk oli mullu 1407 eurot, siis TA-ga hõivatud avaliku ja erasektori töötajate puhul oli see 2323 eurot. Avaliku sektori TA töötajate keskmine palk oli seejuures 1753 eurot, moodustades sellega 125% Eesti keskmisest palgast.

Loe lähemalt Eesti Teadusagentuuri tänasest Eesti teadus- ja arendustegevuse statistika teemalehest, mille leiab meie veebist.