Eesti Teadusagentuur aitab Ukrainast saabuvatel teadlastel Eestis tööd jätkata

Eesti Teadusagentuur (ETAG) peatab koostöö Vene Föderatsiooniga programmi ERA.Net RUS Plus raames.  ETAG toetab Eesti Vabariigi ametlikke seisukohti ja Baltimaade haridusministrite ühispöördumist Ukraina noortele abi ja õppimisvõimaluste tagamiseks ning avaldab toetust Ukraina riigile ja rahvale. Agentuur on asunud ette valmistama toetusmeetmeid Eestisse saabuvatele Ukraina teadlastele, mis võimaldaksid tutvuda teadustööga Eesti ülikoolides ning koos Eesti kolleegidega teadustöös osaleda.

„Mõistame, et Ukrainale on väga oluline tuleviku ülesehitamisel toetuda oma teadlastele ning rahvusvahelisele koostööle. Planeerime paindlikke toetusskeeme, et  arvestada meie ülikoolide võimalustega ning saabuvate teadustöötajate vajadustega. Peame oluliseks Ukraina akadeemiliste töötajate ja Eestisse jõudvate Ukraina tudengite omavahelisi kontakte, mistõttu toetused on ennekõike suunatud ülikoolidele“, ütles ETAGi juhatuse esimees Anu Noorma.

Teadusagentuur on juba alates 2015. aastast teinud tihedat koostööd Ukraina haridus- ja teadusministeeriumi ja teadusfondiga,  sealsete teadusasutuste ja teadlastega. Koostöö eesmärgiks on suurendada Ukraina edukust Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammis ning toetada lõimumist Euroopa teadusruumiga.

ETAG on ka Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide liidu Science Europe’i liige ning teeb teiste liikmesriikidega koostööd Ukraina toetamiseks. Science Europe’i ühisavaldust saab lugeda siin. ETAGi töötajad näitavad toetust Ukrainale ka individuaalselt  läbi erinevate heategevusalgatuste.

NB! Praktilist infot (elukoht, töövõimalused, olmeküsimused jne) Eestisse saabuvatele teadlastele jagab EURAXESSi programmi tiim. Lisainfo: https://www.euraxess.ee/ või euraxess@etag.ee.

 

Lisainfo:

Anu Noorma
juhatuse esimees
Eesti Teadusagentuur
anu.noorma@etag.ee