Eesti Teadusagentuuri värske kogumik tutvustab teadlaste saavutusi viies teadusvaldkonnas: Eesti metsa tervisest kultuurikonfliktideni

Äsja valminud ülevaates “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2020“ tutvustatakse 2020. aastal lõppenud teadusuuringuid, mida rahastas Eesti Teadusagentuur.

102 projekti seas on nii mahukaid alusuuringuid kui ka lühemaajalisi rakenduslikke projekte viiest erinevast teadusvaldkonnast: bio- ja keskkonnateadused, loodusteadused ja tehnika, terviseuuringud, ühiskonnateadused ja kultuur ning humanitaarteadused ja kunstid.

„Teadusrikka Eesti“ eesmärk on tutvustada avalikkusele, kui eriilmelisi ja põnevaid teemasid uurivad Eesti teadlased, ning anda lugejale lühidalt ja arusaadavalt aimu, mis olid uurimistööde eesmärgid ning miks nende tulemused on olulised nii Eestis kui ka laiemalt.  Mõnest küsimusest rohkem huvitatud lugeja leiab lisalugemist kokkuvõtetele lisatud QR-koodide kaudu, mis viivad Eesti meediaväljaannetes avaldatud artikliteni.

„Meil kõigil on oma südamelähedased teemad. Kas isiklike kogemuste ja vajaduste või puhtalt inimliku huvi tõttu mõtleme me mingite küsimuste üle põhjalikumalt ja püüame neis selgust saada. Osade inimeste jaoks on see aga ka nende töö. Selles kogumikus tutvustatud uurimisprojektide seas leiab suure tõenäosusega igaüks mõne just temale olulise probleemiga tegelenud teadlase töö tulemused“, selgitas uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku. „Kindlasti ei pea probleemide lahendamiseks olema ise teadlane. Inimesi viib elus edasi eelkõige uudishimu ja huvi, soov õppida ja areneda. Seepärast võiksid ´Teadusrikka Eesti´ kogumikud olla väärtuslikud teiste seas ka õpetajatele ja õpilastele,“ täpsustas ta. 

„Teadusrikas Eesti“ ilmus 2021. aastal juba kolmandat korda ning annab ülevaate teadustöödest, mis valmisid ETAGi uurimistoetuste toel.

Kogumikku saab lugeda PDF-formaadis ja Issuu platvormil

 

Lähem info:

Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381
siret.rutiku@etag.ee