Eesti Teadusagentuurile esitati 189 uuringuideed seotult COVID-19 ja eriolukorraga

14. aprilliks kogunes Eesti Teadusagentuuri ideekorje raames 189 COVID-19 ja eriolukorraga seotud uuringuideed.

Kõigis teadusvaldkondades esitati kokku 152 uuringuettepanekut ja 37 uuringuvajaduse kirjeldust, mille koondandmed leiab siit.

Teadusagentuur saatis kogunenud infost tehtud koondülevaate hinnangu saamiseks uuringuettepanekuid teinud teadusasutustele, Eesti Teaduste Akadeemiale, ministeeriumide teadusnõunikele ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni teadusnõukogule.

Seejärel koostame saadud hinnanguid arvesse võttes soovitused oluliste uurimisteemade rahastamiseks koos võimalike rahastusinstrumentide ära märkimisega Haridus- ja Teadusministeeriumile, ministeeriume esindavale teadusnõunike kogule ja Riigikantseleile. Uurimisteemadena käsitletakse seejuures mitte eraldi esitatud ettepanekuid, vaid nende põhjal koondatud, tihedalt kokku kuuluvate uurimisküsimuste plokke.

Tegu on esialgsete ettepanekutega, mis ei garanteeri automaatset rahastamist, vaid aitavad rahastajatel teha valikuid ja planeerida rahastusvõimalusi. Kui ettepanekus sisalduvate uurimisteemade jaoks leitakse rahastusvõimalused, käivitatakse vastavale rahastusmeetmele asjakohane ja  võimalikult kiire taotlusprotseduur.