ERA-Net JPIAMR-ACTION taoltusvoor diagnostika- ja seirevõrgustike loomiseks avaneb 12. aprillil 2022

ERA-NET JPIAMR-ACTION taotlusvoor diagnostika- ja seirevõrgustike loomiseks avaneb 12. aprillil 2022.

Taotlusvooru eesmärgiks on koondada antibiootikumiresistentsuse problemaatika eksperte ja sidusrühmi ühtsetesse võrgustikesse tagamaks diagnostika ja seiretehnoloogiate areng, optimeerimine ja senisest tõhusam kasutamine.

Taotlusvooru rahastavad ühiselt 11 riigi (Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Moldova, Hollandi, Norra, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik) teadusrahastajad. Võrgustikku moodustavalt konsortsiumilt ei eeldata tavapärast teadustööd vaid juhendmaterjalide koostamist, parimate praktikate levitamist ja teisi „pehmeid“ tegevusi, mis aitaksid paremini antibiootikumiresistentsuse problemaatikat ohjeldada.

Edukas võrgustikus peab osalema vähemalt 15 partnerit (sh koordinaator) vähemalt 10. erinevast taotlusvoorus osalevast riigist. Meeskond peab kaasama ka vähemalt kolm noorteadlast, kelle vastutus ja ülesanded peavad olema märkimisväärsed.

Igale võrgustikule on tegevuste rahastamiseks ette nähtud 50 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2022.

25. aprillil 2022 kell 14.00 (Eesti aja järgi) toimub taotlusvooru tingimusi tutvustav veebiseminar. Registreeruda saab siin: https://invajo.com/l/F1BlaykXfe

Täiendav teave taotlusvooru kohta JPIAMR veebilehel: https://www.jpiamr.eu/calls/network-call-2022/

 

Lähem info Eesti Teadusagentuuris:

Argo Soon
argo.soon@etag.ee