Erialaliitude arendusnõunikud peavad oluliseks igakülgset infovahetust ja muretsevad talendipuuduse pärast

Eestis investeerib teadus- ja arendustegevustesse Statistikaameti 2020. aasta andmetel vaid 287 ettevõtet, arendusnõunikud on 15 erialaliidul.  

Eesti Teadusagentuur korraldas 28. septembril seminari, kus rääkis üheksa erialaliidu arendusnõunikku oma ettevõtete teadus- ja arendustegevuse vajadustest. Esindatud olid Eesti Arhitektide Liit (samas ettekandes ka Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit), Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit, Eesti Kaitsetööstuse Liit, Eesti Meretööstuse Liit, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit. 

Iga riigi heaolu sõltub sellest, kui innovatiivsed, kiired ja paindlikud on tema ettevõtted. See töö, mida teevad arendusnõunikud – koondavad erinevate ettevõtete soove ja unistusi – on väga tänuväärne,” ütles tervituskõnes Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson. „Arendusnõuniku positsioon tekkis alles 2019. aastal, seega on nende pikaajalise mõju hindamiseks erialaliitudele ja ettevõtlusele veel vara, rõõm on aga tõdeda, et tegevus jätkub ka järgmisel Euroopa Liidu tõukefondide rahastusperioodil.” 

Erialaliitude kokkuvõtted TA-tegevuste vajadustest varieerusid, kuid ühiselt jäi päeva lõpus kõlama soov suuremale koostööle teadlastega. Väga paljudes valdkondades muretsetakse kompetentse järelkasvu pärast ja nähakse, et tulevikus on hinnas kombineeritud oskustega digipädevad töötajad. Mõistetakse, et inimeste juhtimine muutub  strateegiliselt üha olulisemaks, sest inimesi on vähem ning ootused töökohale suuremad.  

Arendusnõunikud rääkisid, et tihti napib innovatsioonivõimekust, kuna valdkonnas on palju väikseid ja keskmisi ettevõtteid. Samas võiks edukate kogemuste jagamist erialaliitudes ja -vaheliselt rohkem olla. Teadustöö tegemisel avardab rahvusvaheline kogemus teadmisi ja maailmapilti, ka ettevõtted võiksid rohkem osaleda välismaistel teaduskonverentsidel. Riigilt ja ministeeriumidelt oodatakse veelgi enam targa tellija rolli võtmist, info jaotamist toetuste kohta ning juhtimist, et tekiks nõudluspõhine innovatsioon.  

Arendusnõunike eesmärk on erialaliitude ja nende liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine. Nende ülesanneteks on liidu ja selle liikmete nõustamine teadus-ja arendustegevust puudutavates küsimustes ning sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine. Tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt läbi RITA programmi. 

Vaata kõigi ettekannete salvestust SIIT.
Vaata esitluste ettekandeid ja aruandeid arendusnõunike lehelt. 

Lisainfo:
Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
730 0325
viktor.muuli@etag.ee