ETAGi konsultandid tutvustavad „Euroopa horisondi“ uusi taotlusvoore Eesti Maaülikoolis 11. jaanuaril

11. jaanuaril 2023. a. annavad Eesti Teadusagentuuri konsultandid  ülevaate „Euroopa horisondi“ uutest taotlusvoorudest, millest esimesed on juba avanenud või kohe avanemas. Infopäev toimub Eesti Maaülikooli aulas kell 09.30–16.30.

Infopäev on suunatud kõigile Eesti Maaülikooli töötajatele ning nende (potentsiaalsetele) partnerorganisatsioonidele, kes soovivad saada ülevaate raamprogrammist ja tulevatest taotlusvoorudest.

“Euroopa horisont” toetab nii teadust, innovatsiooni kui tugitegevusi ja on avatud väga laiale osalejate ringile (teadlased, tugiüksused, ettevõtted, MTÜd jne).

Üritusel osalemiseks palume täita registreerimisvorm hiljemalt 6. jaanuariks. Infopäeva paremaks kavandamiseks märkige registreerimisvormil ära kõik valdkonnad, mis teile huvi pakuvad. Märgitu põhjal koostame teie ootustele ja huvidele parimal viisil vastava programmi.

PÄEVAKAVA

9.30–10.00 Registreerumine
10.00–11.10 Sissejuhatus ja osalemisreeglid (Margit Ilves)
ERC, MSCA ja osaluse laiendamise meetmed (Kristin Kraav)
Eduka Twinning projekti näide (Lea Tuvikene, EMÜ)
11.10–11.30 Kohvipaus
11.30–12.00 Euroopa teadusruumi ja selle osaliste võimestamine (Siiri Kolka)
Kaugseire (Helen Asuküla–Tõkke)
12.00–12.45 Lõuna/turuplats
12.45–14.50 Transport, energia (Maria Habicht)
Tööstus ja põllumajandus (Rebekka Vedina)
EIT Pathfinder, Transition, Accelerator; EIT Food & Climate KIC (Rasmus Pind)
Klaster 6 eduka projekti näide (Kalev Sepp, EMÜ)
Toit, põllumajandus, mets, vesi, ring- ja biomajandus. Tervis (Katrin Saar)
14.50–15.10 Kohvipaus
15.10–16.30 ELi missioonid (muld ja toit, ookean ja vesi, kliima) (Carmen Kivistik)
Kliima, elurikkus, keskkond, maaelu (Priit Kilgas)
Maaelu ja omavalitsused, kogukonnad, ettevõtlus, kultuuripärand (Katrin Kello)
COST (Katrin Kello)

Päeva käigus saab küsida nõu raamprogrammi konsultantidelt.

Infopäeva ei salvestata ega kanta üle veebis, kuid materjalid tehakse kättesaadavaks pärast üritust.

 

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee