Haridusteaduslike tööde konkursi preemiatööde videotutvustused leiab teadusagentuuri Youtube`i kanalist

Eesti Teadusagentuuri Youtube´i kanalist leiab selleaastase haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiatööde autorite endi tehtud videotutvustused.

Kui esialgu pidi parimate tööde autorite autasustamine toimuma haridusteaduste konverentsil Tartus 20. aprillil, siis eriolukorra tõttu jääb konverents sel kevadel ära. Preemiatöödele laiema tähelepanu saamiseks kogus teadusagentuur konkursi parimatelt nende tööde videotutvustusi. Suur tänu autoritele videode eest!

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ja neile laiema kõlapinna andmise olulisust ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele.

Lisainfo:
Preemiatööde pressiteade
Konkursi veebileht
Sirli Taniloo, konkursi koordinaator Eesti Teadusagentuuris, 526 0562, sirli.taniloo@etag.ee