“Horisont 2020” Euroopa Roheleppe taotlusvooru tulemused on selgunud: Eesti osaleb 8 projektis

Pisut enam kui aasta tagasi toimus raamprogrammi Horisont 2020 raames väga mahukas Euroopa Roheleppe taotlusvoor (European Green Deal Call; eelarve 1 miljard eurot), eesmärgiga leida lahendusi kliimamuutuste pidurdamiseks ja nendega kohanemiseks.

Toetati tegevusi paljudes erinevates valdkondades alustades keskkonnast, transpordist ja põllumajandusest, lõpetades tervise, käitumismuutuste ja keskkonnahariduse teemadega.

Nüüdseks on väga konkurentsitiheda taotlusvooru tulemused selgunud ning projektid käivitunud. Kokku esitati taotlusi 1550, Eestist esitati kokku 136 taotlust.

Eestil läks väga hästi, rahastuse sai 8 projekti, milles osales 17 Eesti taotlejat, kogueelarvega 12,48 miljonit eurot.

Millised projektid rahastuse said ning mis teemasid need katavad saab lugeda siin

 

ETAGi Välisteaduskoostöö osakond
vtko@etag.ee