Horisont 2020 konverents

Konverentsile registreerumine on kohtade arvu täitumise tõttu lõppenud!
Kui teil on soov registreerida end ootejärjekorda, juhuks kui mõni koht peaks vabanema, palume teil ühendust võtta Kristi Auliga e-posti teel: kristi.auli@etag.ee
Osalemisvõimaluse tekkides võtame teiege ühendust e-posti vahendusel.

—————————————————————————————————————————————
Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja teadusministeerium ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ootavad teid

EL Raamprogrammi Horisont 2020 avakonverentsile

31.01.2014 Tallinnas, Swissotelis

Horisont 2020 – maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm.

Konverents toimub sünkroontõlkega eesti keelest inglise keelde.

Esialgne programm

9.30 – 10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00 – 10.15 Konverentsi avamine
– Andres Koppel
, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
10.15 – 12.00 Eesti võimalused Horisont 2020-s
– Siim Kallas
, Euroopa Komisjoni asepresident
– Jaak Aaviksoo
, haridus- ja teadusminister
– Juhan Parts
, majandus- ja kommunikatsiooniminister
Paneeldiskussioon: Eesti mängumaa Horisont 2020-s
Moderaator:
Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur
12.00 – 13.00 Lõuna
Lõunapausi ajal posterettekanded Eesti Horizon 2020 konsultantidelt
13.00 – 13.45 Horisont 2020
Maive Rute, DG RTDI
13.45 – 14.15 The role of COSME and EU Innovation Platforms in Horizon 2020
– Andreas Veispak, DG Enterprise
14.15 – 14.45 Synergy between European Structural Funds and Horizon 2020
– Piotr Świątek
, Projektträger Jülich
14.45 – 15.00 Sirutuspaus
15.00 – 15.20Sünergia strukruurifondide, TAI strateegia ja Horisont 2020 vahel
– Indrek Reimand
, kõrghariduse ja teaduse asekantsler
15.20 – 15.40 Eesti edu ja väljakutsed raamprogrammis
– Ülle Must
, Eesti Teadusagentuur
15.40 – 16.40 Paneeldiskussioon: Eesti raamprogammis
Osalevad Eestile kõige suuremat mõju avaldanud raamprogrammi projektide esindajad.

  • Anu Reinart
  • Kristjan Haller
  • Ülo Niinemets
  • Kristjan Port
  • Margus Pedaste 
    Moderaator
    : Toivo Maimets, Tartu Ülikool

16.45 – 17.00 Kokkuvõte
17.00 – 18.00 Vastuvõtt