Leedu teadusnõunikud külastasid Eestit 

Juuni alguses toimus Tallinnas Leedu ja Eesti teadusnõunike kohtumine. Seminaril tutvustati kahe riigi teadusnõustamise süsteeme ning arutati teadusnõunike rolli üle ministeeriumite igapäevases töös ja teadusnõustamise (science for policy) süsteemi arendamisel.  

Kohtumisel osalesid Eesti Teadusagentuuri esindajad, Eesti ministeeriumide teadusnõunikud ning Leedu teadusnõunikud. Külalistena olid kutsutud esinema ka Riigikantselei ning teadlaste esindajad. Seminari keskseks teemaks oli teadusnõunike töö sisu, seehulgas ka teadus- ja arendustegevuste toetamine ning innovatsioon avalikus sektoris. Samuti arutati teadusnõunike võrgustiku koordineerimise ja piiriülese koostöö üle. 

Esimesed Eesti teadusnõunikud, kelle ametikohad lõi Eesti Teadusagentuur läbi RITA programmi, alustasid ministeeriumides tööd 2016. aasta esimeses pooles. Leedu teadusnõunike võrgustik on toiminud nüüdseks ligikaudu aasta aega ning kohtumise eesmärk oli jagada kolleegidele oma kogemusi. Kohtumiselt jäi kõlama, et tõenduspõhise poliitika eelduseks on teadusmaastiku esindajate ning ametnike läbiv koostöö. 

Lisainfo: 
Indrek Heinla
Vanemkonsultant
Eesti Teadusagentuur
+372 55 24134