Mobilitas pakkus rändlusvõimalusi 145 teadlasele

Teadlasmobiilsuse programmi Mobilitas lõpuseminar toimub Tallinnas Energia avastuskeskuses 7. aprillil 2015. Seminaril vaadatakse tagasi kaheksa aastat kestnud programmi tegevustele-tulemustele ning tänatakse programmi õnnestumisse panustajaid. Oma projektis tehtust räägivad lõpuüritusel programmi järeldoktorid Jūlija Gušča ja Lili Milani ning tippteadlased Jarek Kurnitski ja Raiker Witter.

Jūlija Gušča uuris TTÜs oma projekti raames põlevkivikasutusega seotud  kasvuhoonegaaside emissiooni ning Lili Milani TÜs geenipõhiseid võimalusi ravimite personaalseks määramiseks. Jarek Kurnitski uurimisteema TTÜs oli liginullenergia majade tehnilised lahendused ja energiaarvutuse metoodika  peatselt jõustatavate uute ehitusnormide valgusel, Raiker Witter tegeles aga TTÜs mikro- ja nanomõõtmeliste spektrokoopiliste sensorite arendamisega.

Seminariks valmivad trükised “Mobilitas Compass 2014” ja “Mobilitas Compass 2015”, millest esimene koondab 37 ja teine 46 Mobilitasest rahastatud teadusprojekti populaarteaduslikku ülevaadet. Samas sarjas ilmus  trükis ka eelmisel aastal: “Mobilitas Compass 2013” sisaldab 52 grandihoidja projekti ülevaadet.

Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatava programmi Mobilitas (2008–2015) eesmärgiks on edendada teadlastele rändlusvõimaluste pakkumise kaudu rahvusvahelist uuringukoostööd. Järeldoktoritel ja tippteadlastel oli võimalik taotleda grante teadustööks nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti Teadusagentuur on rahastanud 127 järeldoktori ja 18 tippteadlase teadusprojekti. Grandihoidjad töötavad seitsmes erinevas TA asutuses: Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, Eesti Maaülikoolis, Eesti Kirjandusmuuseumis ja OÜs Protobios.

Lähem info: programmi Mobilitas juht Tiina Loit, tiina.loit@etag.ee, telefon 731 7359