Mobilitas Pluss toetusega tuleb tänavu Eestisse 28 välismaal doktorantuuri läbinud teadlast

Eesti Teadusagentuur toetab tänavu Mobilitas Pluss programmi vahendusel välismaalt Eesti teadusasutustesse järeldoktorantuuri tulevate teadlaste uurimisprojekte kogusummas kolme miljoni euroga. Kokku laekus taotlusvooru 116 avaldust 39 riigist.

Kõige tihedam konkurss oli humanitaarteaduste valdkonnas, kuhu laekunud 27 avaldusest rahuldas Eesti Teadusagentuuri juures tegutsev hindamisnõukogu viis. Sotsiaalteaduste valdkonnas soovis oma uurimisprojekti Eestis läbi viia 26 teadlast, kellest võeti vastu viis. Tehnika ja tehnoloogia valdkonna 17 avaldusest rahuldati neli. Kõige rohkem uurimisprojekte algab loodusteaduste valdkonnas, kuhu laekunud 37 avaldusest leidis rahastust 12. Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas laekus kolm ning põllumajandusteaduste valdkonnas üks taotlus. Kummaski valdkonnas leidis rahatust ühe järeldoktorandi uurimisprojekt.

“Projektitaotluste hindamisel pidasime valdkondlikku jaotuse puhul silmas Eesti teadusmaastiku suurt pilti. Taotluste rahastamisotsute tegemisel arvestasime peale taotluste teadusliku taseme veel taotluste arvu eri teadusvaldkondades ja seniste uurimisprojektide valdkondliku rahastamise proportsiooni. See selgitab, miks sotsiaalteaduste ning humanitaaria ja kunstide valdkonnas oli edukuse määr madalam kui näiteks loodusteadustes, mille maht on valdkondadest kõige suurem,” selgitas Eesti Teadusagentuuri juhatuse ja hindamisnõukogu esimees Andres Koppel.

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetusega Eestisse saabuvad teadlased asuvad teadustööle Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tervise Arengu Instituudis.

Viie aastaga on Eestisse tulnud enam kui sada noort teadlast

Tänavune Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse taotlusvoor oli viimane, mis aitas kaasa teadlaste Eestisse tulemisele Euroopa Liidu sel eelarveperioodil. Kokku on Eesti Teadusagentuur viimase viie aasta jooksul toetanud 111 teadlase järeldoktorantuuri Eesti teadusasutustes kogusummas 9 miljoni euroga.

“Mobilitas Pluss programmi tegevused on aidanud viie aasta jooksul kaasa Eesti teadlaskonna järelkasvu tugevdamisele. Kuigi järeldoktoriprojektid vältavad kuni paar aastat, on suur osa siia järeldoktorantuuri tulnud teadlastest leidnud rakendust ka pärast esialgse projekti lõppu,” ütles Eesti Teadusagentuuri Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus.

Teadlasmobiilsus on väga oluline eduka teadlaskarjääri ehitamiseks, samuti teadlasrühmadele uute ideede tekkeks. Eesti Teadusagentuur peab oluliseks teadlasrände toetamist ning otsime võimalusi, et soodustada välismaalt Eestisse toimuvat teadlasrännet ka järgnevatel aastatel,” sõnas Andres Koppel.

Mobilitas Pluss programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Ülevaade kõigist Mobilitas Pluss järeldoktori teadlase toetuse saajatest.

Lisainfo:
Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7350
oskar.otsus@etag.ee