EMP Balti teaduskoostöö programmi teine taotlusvoor

Käimas on Leedu Teadusnõukogu korraldatav teine taotlusvoor EMP finantsmehhanismi 2014-2021 Balti teaduskoostöö programmis.

Taotlusi saavad elektroonilises taotlussüsteemis JUNKIS esitada Leedu ülikoolid ja teadusorganisatsioonid, kes on kantud Leedu riiklikku ülikoolide ja teadusasutuste inforegistrisse AIKOS (www.aikos.smm.lt). Kohustus on kaasata vähemalt ühte projektipartnerit Eestist ja Lätist ning vähemalt ühte partnerit Norrast, Islandilt ja/või Liechtensteinist. Partneritel on nõue vastata teadusorganisatsiooni mõistele  EL TAI riigiabi definitsiooni tähenduses.

Kavandatavad teadusprojektid peavad käsitlema vähemalt ühte teemat, mis on esitatud viie prioriteetse valdkonna all.

Projektide pikkus: 36 kuud

Projekti maksimaalne eelarve: 1 mln eurot
2. taotlusvooru toetuste kogumaht: 10 mln eurot

Taotluste esitamise tähtaeg: 3. aprill kl 16 (EET).

Lähemalt saab tutvuda avatud taotlusvooru kõigi juhendmaterjalidega Leedu Teadusnõukogu kodulehel.

Kontaktid Leedu Teadusnõukogus:

Kontakt ETAg-is: