„Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid“ raporti esitlus 10.novembril Riigikogus

10.november 2020 kell 14.00-14.50 toimub  Riigikogu majandus- ja väliskomisjoni avalikul istungil RITA 4 raames valminud uuringu „Nutikate välisinvesteeringute uuring: Eestis tegutseva välisosalusega ettevõtete analüüs, et selgitada välja uute välisinvesteeringute maandamise fookus ja kriteeriumid“ raporti esitlus.

Nutikate välisinvesteeringute uuringu käigus koguti küsitluste ja intervjuude kaudu informatsiooni otseste välisinvesteeringute rollist Eesti majanduses. Uuringu tulemuste abil teadvustatakse paremini investorite probleeme ning töötatakse välja ettepanekud Vabariigi Valitsusele parendamaks Eesti investeerimiskliimat ning üldist ärikeskkonda. Tulemusi on võrreldud kümme aastat tagasi läbi viidud sarnase uuringuga, mis võimaldab välja tuua muutuseid välisinvestorite hinnangutes Eesti investeerimiskliimale ning koostööle Eesti ettevõtetega.

Uuringu tulemusi tutvustab Urmas Varblane Riigikogu majandus- ja väliskomisjoni avalikul veebis ülekantaval istungil teisipäeval, 10. novembril algusega kell 14.05.
Kogu istung „Nutikate välisinvesteeringute tulemused, väliskapitali mõju, kitsaskohad ja võimalused Eestis“ kestab kell 14.00-16.40.

10.11.2020 Riigikogu majandus- ja väliskomisjoni istungi päevakava:

  • 14:00 Sven Sester – Avasõnad (5 min)
  • 14:05 Urmas Varblane – Nutikate välisinvesteeringute uuringu ülevaade, järeldused ja soovitused (45 min)
  • 14:50 Raido Lember – Välisinvesteeringute maandamisest Eestis, meie tööriistad, tänased väljakutsed ja tulevikuperspektiiv (20 min)
  • 15:10 Viljar Lubi – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja kommentaar (10 min)
  • 15:20 Küsimused/arutelu (25 min) 
  • 15:45 Ericsson Eesti AS juht – Välisinvestor esitleb oma kogemuslugu, väljakutseid ja võimalusi Eestis (15 min) 
  • 16:00 Enics Eesti AS juht – Välisinvestor esitleb oma kogemuslugu, väljakutseid ja võimalusi Eestis (15 min) 
  • 16:15 Küsimused/arutelu (10 min)
  • 16:25 Tea Danilov – Arenguseirekeskuse kokkuvõte (10 min) 
  • 16:35 Sven Sester – Lõpusõnad (5 min)

Otseülekannet on võimalik jälgida Riigikogu kodulehelt.

Uuringu tellis Eesti Teadusagentuur koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega ja uuringu viis läbi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna töörühm, kuhu kuulusid prof Urmas Varblane, Uku Varblane, Kristjan Pulk, Tiia Vissak, Oliver Lukason, Liis Roosaar, Triin Kask, Teele Tähe, Janika Sillamäe, Helen Uusberg.
Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: Eva-Liisa Otsus, eva-liisa.otsus@etag.ee, tel.731 7347