Õpilaste Teadustööde Riiklikul konkursil oli edukaid koole kogu Eestist

27. aprillil anti Tartus toimuval 8. Õpilaste Teadusliku Ühingu konverentsil üle preemiad Õpilaste Teadustööde Riikliku konkursi parimatele. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
2012. aastal korraldati Õpilaste Teadustööde Riiklikku konkurssi juba 11. korda. Konkursile laekus 123 tööd 51 koolist, neist 28 põhikooli ja 95 gümnaasiumi tasemel.
Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot, mis jagunes 12 võidutöö autorite vahel. Premeeritakse ka esikoha saanud tööde juhendajaid. Lisaks rahalistele preemiatele antakse konkursil välja mitmeid eriauhindu, mis võimaldavad võitjatel osaleda oma uurimistööga rahvusvahelistel konkurssidel ja kohtuda teadushuviliste eakaaslastega üle maailma.  Konkursikomisjon valis välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Bratislavas, noorte teadusmessile Intel ISEF USAs ja rahvusvahelisse loodusteaduste laagrisse Šveitsi Alpides. Tartu Ülikooli Teaduskool ning IPhO (ehk rahvusvaheline füüsikaolümpiaad)  on välja pannud preemia viiele parimale loodus-, täppis- ja tehnoloogia valdkonna tööle, milleks on kutse Nobeli laureaadi Sir Harold Kroto akadeemilisele loengule 20. juulil Tartus.
Konkursi auhindu jagus mitmetesse Eesti piirkondadesse. Edukaim maakond oli tänavusel konkursil Saaremaa, kus Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilased pälvisid põhikooli astmes nii esimese kui ka teise preemia ning Aste Põhikooli läks põhikooli astme kolmas koht. Gümnaasiumiastmes olid edukaimad koolid Hugo Treffneri Gümnaasium ja Tallinna Reaalkool.  Kõige enam töid esitati Tallinna, Narva ja Saaremaa koolidest.
Konkursile esitatud uurimistöödes käsitleti suurt hulka põnevaid teemasid: näiteks uurisid noored, kuidas luua tehislihast ja missugused on võimalused täiustamiseks, jätkuvalt on noorte hulgas populaarne kõik tervisega seonduv ja selles valdkonnas uuritakse teemasid alates spordijookide mõjust ja müra taseme ja õhu koostise mõõtmistest koolimajas kuni skisofreeniaravi võimaluste uurimiseni. Sel aastal oli ka mitmeid rohelise bioloogia-alaseid töid, milles uuriti taimekooslusi, taimede kasvukohaeelistusi ning mitmete loomaliikide arvukusega seotud problemaatikat.
Sotsiaal-ja humanitaarteaduslike tööde seas oli mitmetes töödes käsitletud eesti keele temaatikat ning märkimist väärib, et paljud neist olid Ida-Virumaa koolidest. Klassikaliselt saabus konkursile mitmeid töid ajaloo (näit. Sündmused Väike-Emajõel 1944. aastal), koduloo ja kirjanduse (näit. maastik eesti kirjanike loomingus, Hesse looming ja seos Eestiga) teemadel.
Lisainformatsioon:
Kaili Kaseorg, kaili.kaseorg@etag.ee, 58050869