Prantsuse-Eesti koostööprogrammi PARROT’ reisigrantide konkursi 10. taotlusvooru tulemused

2002. aastal sõlmitud Prantsuse-Eesti teadus- ja tehnoloogiaalane koostööprogramm „G.F. PARROT“ korraldas 2020. aastal 10. taotlusvooru.

Käesolevas taotlusvoorus esitati rekordarv taotlusi – 20. Tartu Ülikooli teadlased esitasid 10, Tallinna Tehnikaülikooli teadlased 9 ja Eesti Maaülikooli teadlased 1 taotluse. Valdkonniti jagunesid taotlused järgnevalt: loodusteadused ja tehnika 14, bio- ja keskkonnateadused 4 ning ühiskonnateadused ja ja humanitaarteadused kumbki 1 taotlus.

Teadlastel tuli esitada identne ingliskeelne taotlus nii prantsuse kui eesti rahastavale organisatsioonile. Sellega tagati, et mõlema maa eksperdid annaksid oma hinnangu täpselt ühesugusele taotlusele. Esmalt hindasid laekunud taotlusi rahvuslikud hindamiskomisjonid, kes moodustasid kumbki oma pingerea. Eesti hindamiskomisjon moodustati Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu ekspertkomisjonide liikmetest, Prantsuse hindamiskomisjon sealsetest ekspertidest. Eesti-Prantsuse ühiskomisjon otsustas pingerea alusel rahastamise.

Koostööprogrammi „G. F. PARROT” ühiskomisjon otsustas rahastada järgmise kahe aasta jooksul 9 Eesti-Prantsuse koostööprojekti, üks koostööprojekt on hetkel reservnimekirjas.

Rahastatud projektid

Projekti nimetus                     Eesti partner                                            Prantsuse partner

CarboWet: Carbon balance in peatlands and constructed wetlands Ülo MANDER

Tartu Ülikool,  Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut

Julien TOURNEBIZE

INRAE UR Hydrosystèmes Continentaux Anthropisés

 

Study of metal nanoparticles for Biomedical applications and application in nanomedicine Erwan RAUWEL

Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut

Hamideh SALEHI

Université de Montpellier

Laboratoire Bioingénierie et Nanosciences

SElf-Assembled Nanostructures from Sustainable Surfactants as Novel Antibacterials (SEANS2) Yevgen KARPICHEV

Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia Instituut

Jean-Manuel RAIMUNDO

Centree interdisiplinaire de Nanoscience de Marseille UMR 7325

Optimization of Atomic Layer Deposition methods for growing metal oxide thin films Lauri AARIK

Tartu Ülikool, Füüsika Instituut

David MUÑOZ-ROJAS

Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (LMGP)

Security, Resilience and Innovation in the post-COVID world Implications for France, Estonia and the EU Andrey MAKARYCHEV

Tartu Ülikool, Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Caroline DUFY

Centre Emile Durkheim

Emergence and divergence of plant viruses on cereals: Sobemoviruses – a case study Cecilia SARMIENTO

Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja biotehnoloogia Instituut

Eugénie HÉBRARD

UMR Interactions Plantes Microorganismes Environnement

Development of VIsion-Guided sOft micro Robot for diagnosis of otitis media Alvo AABLOO

Tartu Ülikool, Tehnoloogiainstituut

Eric CATTAN

Université Polytechnique Hauts de France IMN

(q, σ,τ)-differential graded algebras and  shifted (σ,τ)-twisted curved Lie algebras Viktor ABRAMOV

Tartu Ülikool, Matemaatika ja statistika Instituut

Abdenacer Makhlouf

Université de Haute Alsace Département Mathématiques

Mechanochemical preparation of MOFs: from energy to biomedical applications (MOF-MECH-API) Allan NIIDU

Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Virumaa kolledž

Evelina COLACINO

Institut Charles Gerhardt de Montpellier

 

ETAG katab Eesti teadlaste sõidukulud Prantsusmaale (500 eurot lähetus) ja päeva- ning majutusraha (kokku 110 eurot päev).

Järgmine taotlusvoor 2023.-2024. a grantidele kuulutatakse välja 2022. a märtsis.

Kontakt
Maarja Soonberg
maarja.soonberg@etag.ee