Mobilitas Pluss tippteadlase taotlusvooru dokumendid ja toetuse saajad

Taotlusvooru dokumendid 2017 (teine taotlusvoor) :
Taotlemise juhend 2017
Taotlusvorm 2017
Hindamisjuhend 2017

Tippteadlane Uurimisteema Vastuvõttev asutus Projekti eelarve
Pia Tikka Koos-kehastumine narratiivses virtuaalreaalsuses – kolmese interaktsiooni mudel Tallinna Ülikool 797 650
Tiit Lukk Aktinomütseetide metalloproteiinide roll ligniini depolümeriseerimisel ja mulla keemias

Vaata tutvustavat videot!

Tallinna Tehnikaülikool 903 601,5
Kevin E. Parnell Rannikuprotsessid ja rannikuvööndi haldamine muutuvates kliimatingimustes Tallinna Tehnikaülikool 903 614,4
Sherif Aly Ahmed Sakr Terviklik Suurandmete Analüütika-Teenusena Raamistik Tartu Ülikool 900 487,1
Li Tian Aju ja immunsuse seoste selgitamine psüühikahäirete mõistmiseks Tartu Ülikool 903 600
Abdelhak Djouadi Higgsi bosoni uuringud LHCs ja teistes eksperimentides Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 903 575

Mobilitas Pluss tippteadlase toetuse saajad 2016

Taotlusvooru dokumendid 2016 (esimene taotlusvoor):
Taotlemise juhend 2016
Taotlusvorm 2016
Hindamisjuhend 2016

Tippteadlane Uurimisteema Vastuvõttev asutus Projekti eelarve
Bryan Reed Stewart Frances Ekspertiis ja fundamentaalsed lahkarvamused filosoofias ja teaduses Tartu Ülikool 512 660
Jonathan R. Ellis Elementaarosakeste standardmudeli edasiarendused Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 903 000
Heikki Junninen Atmosfääri keemiline koostis ja koostoimed: gaasidest osakeste tekke ja kliima muutuseni Tartu Ülikool 903 530,25
Patric Jannasch Uudsed plastikud ja kemikaalid lignotselluloosilisest toormest Tartu Ülikool 888 737,30
Daniel Herlemann Mage- ja riimveelist mikroobset elustikku mõjutavad ökofüsioloogilised mehhanismid Eesti Maaülikool 900 300
Luca Pagani Eesti genoome harutades: tervik on suurem kui tema osade summa

Vaata tutvustavat videot!

Eesti Biokeskus 687 850
Denis Kaynov
Vahendite väljatöötamine raskete gripinakkuste diagnostikaks ja raviks Tartu Ülikool 903 110