ResTA valdkondlikud ekspertkomisjonid

Maapõueressursside valdkonna ekspertkomisjoni liikmed

 • Indrek Tulp, komisjoni esimees, Eesti Teadusagentuur
 • Toomas Murulo (asendusliige Mariann Saaliste), Haridus- ja Teadusministeerium
 • Timo Tatar (asendusliige Ene Jürjens), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 • Helena Gailan (asendusliige Katarina Viik), Keskkonnaministeerium
 • Eduard Pukkonen (asendusliige Tarmo All), Eest Geoloogia Selts
 • Raivo Vasnu (asendusliige Kaspar Kallip), NPM Silmet OÜ
 • Hallar Meybaum (asendusliige Meelis Eldermann), Keemiatööstuse Liit
 • Riho Iskül (asendusliige Allar Aamer), AS Kunda Nordic Tsement

Puidu valdkonna ekspertkomisjoni liikmed

 • Indrek Tulp, komisjoni esimees, Eesti Teadusagentuur
 • Toomas Murulo (asendusliige Mariann Saaliste), Haridus- ja Teadusministeerium
 • Külli Kell (asendusliige Mikk Vahtrus), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Meelis Seedre (asendusliige Rauno Reinberg), Keskkonnaministeerium
 • Pille Meier (asendusliige Henrik Välja), Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
 • Arpo Kullerkupp (asendusliige Jaanus Aun), Eesti Erametsaliit
 • Lauri Raid, Viru Keemia Grupp
 • Peep Pitk (asendusliige Karl Peebo), Graanul Invest AS
 • Kalev Kaarna (asendusliige Veljo Otsason), Superangel OÜ
 • Meelis Jürgens (asendusliige Taavi Tikk), Estiko-Plastar AS

Toidu valdkonna ekspertkomisjoni liikmed

 • Indrek Tulp, komisjoni esimees, Eesti Teadusagentuur
 • Toomas Murulo (asendusliige Mariann Saaliste), Haridus- ja Teadusministeerium
 • Külli Kell (asendusliige Mikk Vahtrus), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 • Gret-Kristel Mällo (asendusliige Tõnis Tänav), Maaeluministeerium
 • Sirje Potisepp (asendusliige Veljo Ipits), Eesti Toiduainetööstuse Liit
 • Margus Kupp (asendusliige Rene Kiis), Multivac OY Eesti filiaal
 • Ülo Kivine (asendusliige Liina Kimmel), AS Tere
 • Margus Leek (asendusliige Uno Saks), AS E-Piim
 • Uuno Lausing (asendusliige Marin Mägi), Tartu Mill AS
 • Meeli Lindsaar (asendusliige Triin Hallap), Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Are Laurand (asendusliige Tea Mey), Gustav Cafe OÜ

Ekspertkomisjonide ülesanded

 • nõustavad Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi lähtudes tegevuse eesmärkidest;
 • hindavad valdkondlike uurimisprojektide taotlusi ja teevad Eesti Teadusagentuurile ettepanekuid taotluste rahuldamise kohta;
 • teevad uurimisprojektide vahearuannete alusel ettepanekuid toetatavate tegevuste jätkamiseks ning vajadusel partnerite tegevuskavade ja eelarvete muutmiseks;
 • nõustavad Eesti Teadusagentuuri valdkondade arenguplaanide koostamisel;
 • hindavad ja kiidavad heaks tegevuse vahearuandeid ja lõpparuandeid.

Ekspertkomisjonide koosseis ja töökord on kinnitatud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 03.06.2020.a käskkirjaga nr 1.1-4/20/67 „Tegevuse „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ valdkondlike ekspertkomisjonide moodustamine”.