RITA tegevus 3: Teadusnõunikud ministeeriumites

ERF logo vertikaalne

RITA tegevus 3. Teadusnõunike ametikoha toetamise eesmärk on tõsta ministeeriumite võimekust TA küsimustes.

Teadusnõunike tööülesannete hulka kuulub:

  • ministeeriumi nõustamine TA küsimustes;
  • rahvusvahelise ja siseriikliku TA-alase koostöö planeerimine ja korraldamine;
  • valitsemisala TA uuringute kavade välja töötamine ja nende elluviimine koostöös erinevate osapooltega;
  • Eesti esindamine rahvusvahelistes TA koostöö algatustes.

 

Teadusnõunikud ja nende kontaktid:

 

Riigikantselei Katrin Kiisler
Haridus- ja Teadusministeerium Laura Kirss
Kaitseministeerium Kairi Talves
Keskkonnaministeerium Raili Allmäe
Andro Truuverk
Maaeluministeerium Liis Sipelgas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Siret Talve
Külliki Tafel-Viia*
Rahandusministeerium Reelika Vahopski
Siseministeerium Kristiina Kütt
Krystiine Liiv
Välisministeerium/Sotsiaalministeerium** Erle Rikmann
Sotsiaalministeerium Marion Pajumets
Mari Teesalu

*Külliki Tafel-Viia on teadmusjuhtimise valdkonna juht

**Sotsiaalministeeriumis teadusnõuniku ametikohal osalise koormusega