PUT taotlusvoor 2020

Uurimistoetuste (järeldoktori, stardi- ja rühmagrant) 2020. aasta taotlusvoor on lõppenud! Taotlusvoor toimus eriolukorra tõttu pikendatult 1. märtsist 7. aprilli kella 17-ni 2020.

2020. a taotlusvooru kokkuvõte_06.01.2021 NB! Uuendatud juhatuse käskkirja alusel

 

Taotlusvooru dokumendid

juhatuse käskkiri_06.01.2020

juhatuse käskkiri 04.02.2020

seletuskiri 06.02.2020

Tingimused ja kord Hindamisjuhend Eelarvejuhend Näidisvorm Eelarve abivahend
Järeldoktorigrant  PJG_kord  PJG_hindamine PJG, PSG ja PRG eelarvejuhend PUTJD NV
Stardigrant  PSG_kord  PSG_hindamine PSG_NV PSG_EA
Rühmagrant  PRG_kord  PRG_hindamine PRG_NV PRG_EA

 

Korduma kippuvad küsimused 2020. aasta taotlusvooru kohta

Juhis eetikaküsimuste kirjeldamiseks granditaotluses

Nagoya protokollist tulenevate nõuete selgitus

Andmehaldusplaani soovituslik vorm 

Juhis seoses bibliomeetriliste taustaandmetega

 

Uurimistoetuste infopäevad

Uurimistoetuse 2020. aasta taotlusvooru teemalised infopäevad toimusid:

Tartus 17.02.2020 kell 10.00-12.00 (eesti keeles) ja 13.00-15.00 (inglise keeles) Jakobi 2-226 ringauditooriumis.

Tallinnas 19.02.2020 10.15-12.00 (eesti keeles) ja 13.00-14.30 (inglise keeles) Eesti Teaduste Akadeemia saalis (Kohtu 6).

Eestikeelsete infopäevade slaidiettekanne on leitav siin.

Eelmise taotlusvooru info on leitav siin.

 

Kontakt
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
Tel 731 7381/5342 0639
siret.rutiku@etag.ee