RITA tegevuse 2 lõpuseminar

Palume teid osalema programmi RITA teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamisele suunatud tegevuse (tegevus 2) lõpuseminaril. Seminaril jagame uuringute tellimise ja läbiviimise kogemust ning õppetunde.EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne

Toimumise aeg: 25. jaanuar 2023 kell 10.00-16.30

Toimumise koht: Erinevate Tubade Klubi (Telliskivi 69-A1-65) , https://www.erinevatetubadeklubi.ee/

Seminari korraldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi RITA vahenditest.

Isikuandmete töötlemine
– Registreerimisel kogutud andmeid kasutame seminari sujuvaks korraldamiseks ja vajadusel info operatiivseks edastamiseks. Meiliaadressi kasutame registreerunud isikule meeldetuletuse saatmiseks ja hiljem edastame sellele üritusega seotud info (ettekanded).
– Andmeid säilitame kuni oleme eelnimetatud info edastanud, kuid mitte kauem kui aasta pärast ürituse lõppu. Allkirjalehti (üritusel osalenud isiku nimi, asutus ja allkiri) säilitame koos raamatupidamise algdokumentidega käesoleva aasta lõpust arvates 7 aastat.
– Toitumiseelistuse kohta kogume infot, et tagada pakutava toidu sobivus üritusel osalejatele. Toidueelistuse andmed edastame toitlustajale anonüümsel kujul ja kustutame samaaegselt teiste üritusele registreerumise andmetega.
– Eesti Teadusagentuuri andmekaitsetingimustega saab tutvuda veebilehel https://www.etag.ee/teadusagentuur/avalik-teave/isikuandmete-tootlemine/