Sügisel alustab 60 uut COSTi projekti

COSTi kodulehel on avaldatud lähem teave 60 uuest võrgustikuprojektist (COST Actions), mis nüüd on avatud kõigile uutele liitujatele. Enamiku uute projektide avakoosolekud toimuvad septembris või oktoobris.

COSTi projektis osalemine eeldab panustamist vähemalt ühte töörühma (working group). Võimalik on kandideerida ka projekti korralduskomiteesse (Management Committee).

COSTi assotsiatsioon toetab projekti korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu. NB! COSTi toetus ei kata teadustöö kulusid (personali-, laborikulud jms).

Uute projektidega liitumise juhised leiab ETAGi kodulehel. Projektiga liitumise esimene samm on kontakteerumine põhitaotlejaga (Main Proposer) ning töörühma(de)ga (Working Groups) liitumise avalduse täitmine COSTi kodulehel.

Projekti korralduskomiteega (Management Committee) liitumise juhised leiab siit. Juhul kui korralduskomitee liikme kandidaat ei ole olnud projekti kaastaotleja (Secondary Proposer), tuleb esmalt saada nõusolek projekti põhitaotlejalt (Main Proposel). Projekti korralduskomiteest, selle liikmete ülesannetest ning Eesti esindajate valimise põhimõtetest saab lugeda siit.

COSTi võrgustike olemust, ülesehitust ja reegleid laiemalt on eesti keeles kirjeldatud ETAGi kodulehel etag.ee/valiskoostoo/cost. Kõige põhjalikuma ülevaate COSTi projektis osaleja reeglitest annab “Annotated rules for COST Actions” COSTi reeglite ja juhendite lehel.

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee ja Katrin Piller katrin.piller@etag.ee