Teadusagentuur kutsub osa võtma üliõpilaste teadustööde konkursist

Eesti Teadusagentuur (ETAG) avas kandideerimise 2024. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille preemiafond on tänavu kokku üle 185 500 euro. Konkursile saab esitada lõputöid 15. septembrini.

Teadusagentuuri juhatuse esimehe Anu Noorma sõnul on konkursi üks olulisemaid eesmärke väärtustada teadustööd üliõpilaste seas. „Soovime tunnustada neid noori, kes on juba saavutanud oma tehtud töödega silmapaistvaid tulemusi, et innustada neid valitud teel jätkama. Ka laiemalt on Eesti teaduse järjepidevuse seisukohast tähtis, et meil jätkuks teadusliku maailmavaatega, uudishimulikke ja järjepidevalt tegutsevaid tudengeid,“ kinnitas Noorma. „Seetõttu on mul väga hea meel, et tänavu on konkursi auhinnafondis nõnda palju eripreemiaid, mis näitab, et väga paljud organisatsioonid näevad noorte värsketes ideedes suurt väärtust ning annavad meelsasti oma panuse, et noorteadlasi ja nende tehtud tööd tunnustada.“

Teadustööde konkursile oodatakse osalema kõikide erialade ja kõrgharidusastmete üliõpilasi, kes tunnevad, et nende teadustöös võib olla potentsiaali preemiaks. Töid oodatakse loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes.

Kõigis valdkondades antakse välja riiklikud preemiad igas õppeastmes. Lisaks ootavad osalejaid mitmed eripreemiad. Haridus- ja Teadusministeerium annab välja eripreemiad haridusteaduste valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, et tunnustada haridusvaldkonnas tehtud silmapaistvaid töid. Samuti antakse välja eripreemiad Eesti Teaduste Akadeemia presidendilt ja riigiõiguse sihtkapitalilt, Rahandusministeeriumilt, Kliimaministeeriumilt, Justiitsministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, Pere Sihtkapitalilt, Siseministeeriumilt, Välisministeeriumilt, Riigikogu Kantseleilt ning Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuselt. Esmakordselt paneb eripreemiad välja ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töösuhete ja töökeskkonna valdkondades tehtud teadustöödele (sh välja pakutud innovaatilistele lahendusele).

Tänavuse konkursi riiklike preemiate auhinnafond on 112 900 eurot ja eripreemiate auhinnafond 72 674,78 eurot. Esitatud töid hindab riiklik konkursikomisjon.

Konkursile kandideerimise lõpptähtaeg on 15. september. Konkursile saab esitada lõputöid, mis on valminud 2023. või 2024. aastal. Ühte tööd saab konkursile esitada ainult ühe korra. Teadustöö tuleb esitada eesti keeles, võõrkeelsele tööle tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte.

Tutvu konkursi täpsemate tingimustega ETAGi kodulehel.

Tööde esitamine toimub ETAGi konkursside veebikeskkonnas konkursid.etag.ee.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub juba 23. korda, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Kontakt ja lisainfo:

Katrin Saart
Teadushariduse valdkonna juht
730 0378
katrin.saart@etag.ee