Teadusagentuur kutsub tunnustama silmapaistvaid teaduse populariseerijaid

Kuni 15. septembrini on taas võimalik esitada Eesti Teadusagentuurile (ETAG) kandidaate Eesti teaduse populariseerimise auhinnale, et tunnustada säravaid ja aktiivseid teadusest kõnelejaid ning motiveerida inimesi teadusteemadel rohkem rääkima ja kirjutama. Konkursi auhinnafond on 35 500 eurot.

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii üksikkandidaate kui ka kollektiive, samuti tohib esitada iseenda kandidatuuri (v.a elutööpreemia kategoorias).

Mullune teaduse populariseerimise elutööpreemia laureaat Aare Baumer julgustab samuti kõiki enda ümber märkama häid kolleege ja kaasteelisi, kes oma tööde ja tegemistega teaduse populariseerimisel vääriksid tunnustust. „Teaduse populariseerimine sarnaneb teatejooksuga. Eelmiselt saad teadmised, lisad oma panuse ja annad järgmisele edasi,“ selgitab Baumer. „Liikumisele kulub energiat. Selleks, et osavõtjad ei väsiks, võiksime enam vaadata enda ümber ja kui märkame vajadust toetada, siis teeme seda! Võib nii olla, et tunnustus avab uksed uute säravate ideede arendamiseks ja kinnitab osavõtja meelt oma töö vajalikkusest,“ lisab Baumer.

Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

  1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;
  2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil;
  3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud jms);
  4. tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;
  5. parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;
  6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Kõigil konkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk on loodud selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest rohkem silma paistaks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2024. Konkursil osalemiseks tuleb esitada kandidaadi või tegevuse mõju kirjeldus, kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvorm. Osalemistingimustega saab lähemalt tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel. Dokumendid tuleb esitada ETAGi konkursside lehel.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Teaduse populariseerimise auhinnad antakse üle teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis toimub 15. novembril 2024 Tartus.

 

Kontakt ja lisainfo:

Katrin Saart
Teadushariduse valdkonna juht
730 0378
katrin.saart@etag.ee