Ürituste korraldamisel

Konverentside, koolituste, infopäevade jms ürituste paremaks korraldamiseks peavad osalejad end reeglina eelnevalt registreerima. Selleks kogub Eesti Teadusagentuur isikute nimesid ja kontaktandmeid. Kogumise alus on õigustatud huvi ja vastastikuste kohustuste täitmine. Andmeid säilitatakse reeglina kuni ürituse lõpuni. Kui üritus on seotud programmide elluviimisega, säilitatakse andmeid vastavalt programmide nõuetele.

Üritusest osa võtnud inimeste kohta säilitatakse registreerumislehti ja vajadusel kontaktandmeid, mida kasutatakse ürituse materjalide edastamiseks ning tagasiside küsimiseks, raamatupidamise algdokumendina. Täpsemad säilitamistähtajad on kättesaadavad ETAGi käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelus.