Uurimistoetuste taotluste menetlemisel

Uurimistoetuste taotluste lahendamisel töötleb Eesti Teadusagentuur isiku nime, kontaktandmeid, hariduse ja koolituste andmeid, dokumentide andmeid ja tööhõive andmeid.

Nimetatud andmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse (uurimistoetuste andmine) ning avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, samuti on vaja toetuse saanud isikutega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Uurimistoetuste andmisega seotud tagasiside uuringute käigus töödeldakse kontaktandmeid Eesti Teadusagentuuri õigustatud huvi alusel. Isikute, kelle taotlus rahuldatakse, nimed avalikustatakse.

Uurimistoetuste andmisega seotud isikuandmeid töödeldakse reeglina Eesti Teadusinfosüsteemi vahendusel ning nimetatud andmebaasis säilitatakse andmeid tähtajatult.