Analüüsiosakond

Analüüsiosakond aitab anda tõenduspõhist sisendit teaduspoliitiliste otsuste langetamiseks:

  • koondame teadusinformatsiooni, teeme selle sihtrühmadele nähtavaks ning kättesaadavaks;
  • analüüsime teadustegevuse aspekte ja statistilisi näitajaid;
  • pakume analüütilist tuge teistele ETAGi üksustele;
  • osaleme uurimistoetuse taotluste menetlemisel ning toetame hindamisnõukogu tööd;
  • analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju;
  • korraldame Eesti teadus- ja arendustegevuse evalveerimist;
  • koostöös teiste ETAGi allüksustega jälgime ja analüüsime uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust, intellektuaalse omandi tekkimist ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimist

Kristina Laurand

osakonnajuhataja
Tel: 730 0371
kristina.laurand@etag.ee
Kadri Raudvere

analüütik
Tel: 730 0331
kadri.raudvere@etag.ee
Tanel Hirv

analüütik
Tel: 730 0320
tanel.hirv@etag.ee
Merili Tamson

koordinaator-analüütik
Tel: 730 0377
merili.tamson@etag.ee