Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE projektide raames valminud raportid ja analüüsid

Projekt “Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine”

Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine (EAKAS). Tulemused Kai Saks, Ruth Kalda, Helgi Kolk, Sirje Kree (toimetajad) (2015)

 

Projekt “Meeste tervise heaks: seire ja terviseedendus internetis”

Meestega seksivatele meestele suunatud internetipõhine seksuaalsel teel levivate infektsioonide testimise teenus. Pilootprojekti tulemused. Kristi Rüütel (2015)

Meestega seksivatele meestele suunatud internetipõhine HIV ja STI testimise sekkumine Kristi Rüütel, Helen Noormets, Aigi Kukk (2015)

Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis. 2013. aasta meestega seksivate meeste Internetiuuringu kokkuvõte Kristi Rüütel, Liilia Lõhmus (2014)

Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis. Süvaintervjuude analüüs. Kristi Rüütel, Anneken Metsoja (2013)

 

Projekt “Eesti naisrahvastiku seksuaalse ja reproduktiivse riskikäitumise mõjurid, suundumused, ennetus- ja sekkumisvõimalused”

Eesti Naiste Tervis 2014: seksuaal- ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine. Lõppraport. Hedda Lippus, Made Laanpere, Kai Part, Inge Ringmets, Mati Rahu, Kai Haldre, Kärt Allvee, Helle Karro (2015)

 

Projekt “Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid Eestis. Seire vajaduste selgitamine ja seiresüsteemide väljatöötamine”

Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid Eestis. Seire vajaduste selgitamine ning seiresüsteemide väljatöötamine (EKZE-SS). Lõppraporti lisa. Arvo Viltrop (2015)

 

Projekt “Keskkonnatervise uuringute keskus

Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks Kati Orru, Reigo Hendrikson, Annika Nordlund, Nele Nutt, Triin Veeber, Hans Orru (2015)

Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuring Tallinnas Kaili Tuulik, Hedi Harzia, Gültšara Karajeva, Katri Saare, Mihkel Palu, Keio Vainumäe, Tarvo Arumäe, Marek Maasikmets (2015)

Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades Mihkel Pindus (2015)

Mikrotoitainete saadavuse edasise uuringuvajaduse analüüs Tiina Puusepp (2015)

Müra ja õhusaaste ekspositsioonitasemed asulaväliste maanteede sanitaarkaitse vööndis ja testaladel Maris Paju, Tarvo Arumäe, Marek Maasikmets (2015)

Virumaa kaevude joogivee kvaliteedi uuring Gültšara Karajeva, Hedi Harzia, Kaili Tuulik, Mihkel Pindus (2015)

 

Projekt “Nelja eriala kvaliteediindikaatorite väärtuste mõõtmiseks vajaminevate andmete kaardistamine ja nende täiendamiseks arendusvajaduste hindamine”

Nelja eriala kvaliteediindikaatorite väärtuste mõõtmiseks vajaminevate andmete kaardistamine. Raport. Raimo Laus, Sirli Joona, Priit Lund, Maris Schryer (2015)

 

Projekt “Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli loomine (TH-mudel)”

TH-mudel koondraport Sepp V, Humal K, Saar P, Kivi L, Puolokainen T, Themas E, Espenberg K, Rätsep A, Ingerainen D, Kalda R, Loodla K, Aksen M, Lees K, Vahaste-Pruul S, Ristmäe M, Varblane U (2015)

Territoriaalne rahvastikuprognoos KOV-üksuste lõikes aastateks 2020 ja 2030. Osaraport 1. Humal K, Sepp V, Espenberg K (2015)

Esmatasandi terviseteenuste vajaduse hindamise mudelid: töökohad ja tööruumid. Osaraport 2. Sepp V, Puolokainen T, Themas E, Rätsep A, Ingerainen D, Kalda R, Lees K, Vahaste-Pruul S (2015)

Esmatasandi tervisekeskuste võrgustik Eestis. Osaraport 3. Sepp V, Themas E, Lees K, Aksen M, Varblane U (2015)

Esmatasandi põhiteenuste personalivajaduse prognoos aastateks 2020 ja 2030. Osaraport 4. Saar P, Humal K, Sepp V, Lees K (2015)

Esmatasandi tervisekeskuste organisatoorsed mudelid. Osaraport 5. Sepp V, Kivi L, Lees K, Varblane U, Espenberg K (2015)

 

Projekt “Tervisetehnoloogiate hindamise keskus (TTH keskus)

Depoo-antipsühhootikumide kulutõhusus. Raport 16. Raul-Allan Kiivet, Peeter Jaanson, Sven Janno, Helle Visk, Gerli Paat-Ahi (2015)

EGFR-inhibiitorite kulutõhusus kolorektaalvähi ravis. Raport 15. Oliver Nahkur, Peeter Padrik, Anneli Elme, Triin Võrno, Rainer Reile, Raul-Allan Kiivet (2015)

Naloksooniprogramm üledoosidest põhjustatud surmade ennetamiseks. Raport 14. Andra Männisalu, Natalia Nikitina, Triin Võrno, Rainer Reile (2015)

Puukentsefaliidivastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis. Raport 13. Mikk Jürisson, Pille Taba, Triin Võrno, Mikk Abram, Ivar-Endrik Eiche, Anneli Uusküla (2015)

Riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhusus Eestis. Raport 12. Triin Võrno, Matti Maimets, Katrin Lutsar, Rainer Reile, Karmen Stimmer, Martin Reim, Raul-Allan Kiivet (2014)

Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus. Raport 11. Agnes Männik, Tiit Suuroja, Eva Juus, Triin Võrno, Anneli Uusküla, Rainer Reile, Kateriine Orav, Raul-Allan Kiivet (2014)

Antikoagulantide kulutõhusus virvendusarütmia tüsistuste ennetamisel Eestis. Raport 10. Rainer Reile, Janika Kõrv, Jüri Voitk, Tiina Uuetoa, Janika Alloja, Triin Võrno, Katrin Lutsar, Julia Aleksanrova, Kaspar Tootsi, Raul-Allan Kiivet (2014)

Diabeediravi sitagliptiini ja dapagliflosiiniga. Raport 9. Eva Juus, Agnes Männik, Vallo Volke, Ülle Jakovlev, Raul-Allan Kiivet (2014)

Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise näidustused ja kulud Eestis. Raport 8. Rainer Reile, Triin Võrno, Mae Pindmaa, Raul-Matis Türnpuu, Raul-Allan Kiivet (2013)

Müeloomtõve ravistrateegiate efektiivsus ja kulutõhusus. Raport 7. Agnes Männik, Katrin Lutsar, Ain Kaare, Kadri Kasak, Raul-Allan Kiivet (2013)

Vemurafeniibi kulutõhusus metastaatilise melanoomi ravis. Raport 6. Männik A, Juus E, Jaal J, Kiivet R-A (2013)

Mammograafia rinnavähi sõeluuringus. Raport 5. Triin Võrno, Katrin Kuusemäe, Vahur Valvere, Peeter Padrik, Sulev Ulp, Heti Pisarev, Anastassia Zegulova, Mai Puusepp, Hedda Lippus, Raul-Allan Kiivet (2013)

Kehavälise viljastamise efektiivsus ja kulud Eestis. Raport 4. Telvi Tonsiver, Aivar Ehrenberg, Inge Ringmets, Kadre Saare, Kristiina Lepik, Raul-Allan Kiivet (2013)

Insuliinipumpade kasutamine laste 1. tüüpi diabeedi ravis. Raport 3. Katrin Lutsar, Kaire Heilman, Kärt Simre, Raul-Allan Kiivet (2013)

Südametööd toetava seadme efektiivsus ja kulutõhusus kaugelearenenud südamepuudulikkuse korral. Raport 2. Gerli Paat-Ahi, Märt Elmet, Arno Ruusalepp, Raul Kiivet (2012)

Reumatoidartriidi bioloogilise ravi efektiivsus ja kulutõhusus võrreldes sünteetiliste ravimitega. Raport 1. Kristi Liiv, Kati Otsa, Raul-Allan Kiivet (2012)

 

RAKE analüüsiprojekt

Arstlike erialaseltside andmekogude hetkeolukord ja arendamiskavad ning kasutamisvõimalused teadustööks. Raport. Kerly Espenberg, Sandra Räim, Sille Vahaste (2013)