Teaduse populariseerijad võtavad luubi alla oma tegevuse kvaliteedi ja selle hindamise

21. ja 23. augustil kogunevad teaduse populariseerijad Narva-Jõesuul kuuendasse miks.ee suvekooli, kus seekord on fookuses teaduse populariseerimise kvaliteet.

Suvekoolis uuritakse lähemalt, mis on kvaliteet teaduse populariseerimisel, milliseid kvaliteedi hindamise süsteeme on Eestis juba olemas ja mida neist on võimalik kasutusele võtta.

„Teaduse populariseerimisega tegeleb suur hulk väga erisuguseid organisatsioone, kelle tegevused varieeruvad mitmetes tahkudes – näiteks väikekoolis tegutsevast loodusringist kuni igas vanuses huvilistele mõeldud AHHAA teaduskeskuseni. Valdkonna mitmekülgsusest ongi omakorda tõusetunud küsimus, mis tuleks võtta tegevuste hindamisel aluseks – kas näiteks osalejate rahulolu või tegevuse populaarsus – ning kas on võimalik  määratleda objektiivsed hindamiskriteeriumid. Seega otsibki tänavune populariseerijate mõttevahetus vastuseid just kvaliteediga seotud küsimustele,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Suvekooli korraldab Eesti Teadusagentuur ja seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond TeaMe+ programmi kaudu.

Lisainfo:
https://www.miks.ee/sundmused/sundmus/miksee-suvekool-2019-0
Kairi Järv, TeaMe+ konsultant, tel 5656 8088, kairi.jarv@etag.ee