Teadusuuringud aitavad kaasa kõrge lisandväärtusega puidukeemia arengule Eesti puidusektoris

Puidukeemia on Eesti puidutööstuses seni üsna vähearendatud, kuid väga perspektiivikas valdkond. Selleks, et teadusasutused suudaksid puidutööstusele selles vallas olulist arendustuge pakkuda, tellib Eesti Teadusagentuur järgmise kolme aasta jooksul ülikoolidelt seitse rakendusuuringut, mis aitavad väärindada Eestis vähekasutatud puuliike ja puidutööstuse jääke senisest mitmekesisemalt ja kõrgema lisandväärtusega.

Eestis tekib igal aastal üle miljoni kuiva tonni puidu jäätmeid, mida kasutatakse enamasti kütteks.  Eesti Teadusagentuuri programmi ResTA toel valmivad uuringud tegelevad puidu keemilise ja molekulaarse töötlemise tehnoloogiate arendamisega, mis võimaldavad toota puidujääkidest näiteks biokemikaale või puidu biomassil põhinevaid polümeere kõrgtehnoloogilisteks rakendusteks (nt ehitusvahud, värvid, pakendid). Uurimisprojekte viivad läbi Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadusrühmad.

„Konkreetsete tehnoloogiate arendamise kõrval on äärmiselt oluline, et projektide käigus luuakse uut oskusteavet puidukeemia vallas ja koolitatakse tippspetsialiste, mis omakorda loob baasi koostöösidemetele valdkondlike  ettevõtetega,“ ütles programmi ResTA juht Indrek Tulp. „Läbi koostöö jõuavad uudsed lahendused ka rakendusse ettevõtluses.“

Puiduvaldkonnale olulised rakenduslikud uurimisteemad, aitasid ühiselt välja valida nii ministeeriumite, riigiasutuste, ettevõtluse kui ülikoolide esindajad. 2023. aastal lõppevate uuringute eelarve on kokku 3,7 miljonit eurot, mis tuleb programmi „Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ ehk ResTA kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Riigi eelarvest.

Lisainfo:

Indrek Tulp, programmi ResTA juht, Eesti Teadusagentuur, indrek.tulp@etag.ee