Avatud teaduse ekspertkomisjon

SA Eesti Teadusagentuuri avatud teaduse ekspertkomisjoni koosseis (tegutses 2016. aastani):

 • Olle Hints, komisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur;
 • Reet Adamsoo, Tartu Ülikool, intellektuaalse omandi valdkonna jurist;
 • Martin Eessalu, Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert;
 • Martin Hallik, Tartu Ülikooli Raamatukogu, direktor;
 • Jaak Järv, Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik;
 • Andres Kollist, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, direktor;
 • Urmas Kõljalg, Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik;
 • Marika Meltsas, Eesti Teadusagentuur, Eesti Teadusinfosüsteemi osakonna juhataja;
 • Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuur, nutika spetsialiseerumise valdkonna juht;
 • Raivo Ruusalepp, Eesti Rahvusraamatukogu, arendusjuht;
 • Priit Tamm, Eesti Teadusagentuur, teadustaristu valdkonna juht;
 • Hardi Teder, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk, direktor;
 • Kadri Vider, Eesti Keeleressursside Keskus, juhataja;
 • Allar Viik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infotehnoloogia arhitektuuri talituse nõunik.

Komisjoni ülesanded

 • töötada välja ettepanekud avatud teaduse riikliku poliitika põhimõtete kujundamiseks;
 • nõustada SA Eesti Teadusagentuuri avatud teaduse küsimustes.