Avatud teaduse poliitika ja uuringud

Avatud teaduse poliitika on soovituste, nõuete ja juhiste raamistik teadussüsteemi osalistele avatud teaduse eesmärkide saavutamiseks. Eestis ei ole avatud teaduse jaoks eraldi poliitilist raamistikku veel loodud, kuid on toimunud mitmeid algatusi, arutelusid ja uuringuid vastava poliitika loomiseks.

Avatud teaduse ekspertkomisjon

Aastatel 2015–2016 tegutses Eesti Teadusagentuuri juures avatud teaduse ekspertkomisjon, mis töötas välja avatud teaduse raamdokumendi „Avatud teadus Eestis“ (2016). Raamistik andis süsteemse ülevaate avatud teaduses, sisaldas avatud teaduse põhimõtteid ja poliitikasoovitusi Eestile. Dokumendi eesmärgiks oli toetada riikliku strateegia ja institutsionaalsete poliitikate väljakujundamist.

Raamdokumendi avalik tutvustamine ja arutelu toimus 13.05.2016 seminaril „Avatud teadus Eestis: poliitikasoovitused ja tagasiside“.

Avatud teaduse uuringud, analüüsid ja arutelud

2017. aastal viidi Eesti Teadusagentuuri tellimisel läbi kaks avatud teaduse uuringut, mis võrdlesid Eesti ja Euroopa avatud teaduse olukorda ning andsid soovitusi avatud teaduse poliitika elluviimiseks Eestis.

Kelli, A., Mets, T., Vider, K., Kull, I. (2017) Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine. Tartu: Tartu Ülikool

Toom, K., Olesk, A., Ruusalepp, R., Kaal, E., Mandre, S., Vaikmäe, R. (2017) Avatud teadus Eestis ja Euroopas: võimalikkus ja potentsiaal sidusgruppide vaates. Tallinn: Tallinna Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia

2014. aastal korraldas Eesti Teadusagentuur seminari „Teadusandmed: kellele ja milleks?“. Seminaril tutvustati ka ETAGi läbiviidud kaardistust uurimisandmete kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kohta rahastust saanud teadusprojektides.

2012. aastal tellis Eesti Teadusagentuur Ustervall patendibüroolt analüüsi teadusandmete õigusliku staatuse kohta.

Kahu, S., Aua, K. (2012) Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis.

Avatud teaduse üritused

Avatud teaduse teemalisi teavitusüritusi korraldab kõige regulaarsemalt DataCite Eesti konsortsium, kes on varasemate ürituste viited ja materjalid kättesaadavaks teinud oma veebilehel.

Kontakt
Marten Juurik
Teaduseetika valdkonna juht
Tel 731 7381
marten.juurik@etag.ee