Osalemine

 

 1. Konkursil osalemiseks võib taotluse esitada konkursitöö autor või tema nõusolekul asutus, kus konkursitöö on valminud.
 2. Taotleja esitab konkursile oma teadustöö või selle koopia.
 3. Eestikeelse ja võõrkeelse artikli/teadustöö puhul peab vähemalt üks konkursitöö autoritest olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse § 5 tähenduses.
 4. Doktoritöö/monograafia või magistritööga saavad osaleda Eesti kodanikud või välismaalased, kes on konkursitöö juba kaitsnud või kelle töö on lubatud kaitsmisele Eesti ülikoolis.
 5. Konkursitöö peab olema kaitsmisele lubatud või trükis avaldatud konkursi toimumise aastal (2023) või sellele eelneval kahel viimasel (2022 ja 2021) kalendriaastal. 
 6. Konkursil ei saa osaleda tööga, millega või mille osadega on taotleja varem samal konkursil juba osalenud. See tähendab, et konkursile ei saa esitada nt doktoritööd, mille koosseisu kuuluv artikkel on konkursile varasemalt juba esitatud.
 7. Konkursitöö esitatakse elektrooniliselt, töö fail laetakse üles aadressil konkursid.etag.ee. Elektrooniline töö üleslaadimise keskkond on kandideerimiseks avatud kuni 1. veebruarini 2023 k.a (ehk südaööni kella 23.59-ni).

Konkursile esitatavad dokumendid

 1. Konkursitöö.
 2. Töö eestikeelne iseloomustus koos töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk).  Töö iseloomustus on hindajale oluline lisamaterjal oma hinnangu kujundamiseks töö kohta, seega tasub see koostada  läbimõeldult, süvenedes ja kvaliteetselt. Töö iseloomustuses peaks autor välja tooma kõik oma töö väärtused, näiteks oma töö aktuaalsuse ja olulisuse haridusteaduste ja kasvatusteaduste ja/või koolipraktika jaoks, kirjeldama töö praktilisi väärtusi,  tõstma esile töö uudsuse antud valdkonnas või võrreldes enda/teiste varasemate sama teema käsitlustega, kirjeldama töö mõju Eestis ja võimalusel ka rahvusvahelisel tasandil.
 3. Tavalugejale arusaadavas keeles töö lühiülevaade meedias kasutamiseks. Piisab paari-kolmelauselisest töö tutvustusest, kus oleks välja toodud töö põhisisu, kellele suunatud, peamised tulemused ja praktiline kasu.
 4. Konkursitöö autori nõusolek osalemiseks juhul, kui taotleja ei ole autor. Mitme autoriga töö esitamisel on vajalikud  kõigi kaasautorite nõusolekud. Nõusolek tuleb esitada elektroonilise failina kas digiallkirjastatuna või eelnevalt paberil allkirjastatuna ja värviliselt sisseskanneerituna. Elektroonilised failid tuleb üles laadida sealsamas tööde esitamise keskkonnas konkursid.etag.ee. Kui on siiski soov esitada allkirjastatud nõusolek paberil, siis postiaadress selleks on järgmine: Marion Villemson, Eesti Teadusagentuur, Soola 8, 51004 Tartu.
 5. Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil konkursid.etag.ee).

Elektroonilisse osalusvormi www.konkursid.etag.ee saab sisse logida ID-kaardiga või parooliga. Kui logite ID-kaardiga, siis ennast eraldi registreerima ei pea. Kui logite parooliga, siis kõigepealt registreeruge. Seejärel saate oma e-posti aadressile parooli, mille abil logige sisse. Edasised juhised leiate tööde esitamise keskkonnas. Kui vajate abi, siis kirjutage marion.villemson@etag.ee. Kui esitatav töö fail on liiga mahuks (nt kujundatud mahukas trükis), siis võtke ühendust ja leiame lahenduse, kuidas seda meieni toimetada.