Uurimis- ja loovtööde koordinaatorite võrgustiku seminar

Koolide loov- ja uurimistööde koordinaatorite võrgustiku sügisseminar toimub 25. oktoobril 2022 Tallinnas, Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a, 10111 Tallinn).

Seekordse seminari keskseks teemaks on juhendaja roll uurimistööde tegemise protsessis.

Seminar koosneb kahest plokist, millest esimene keskendub vestlusringi formaadis üldisemalt juhendaja rollile uurimistööde koostamisel. Teise osa ettekandes arutletakse teaduseetika ja andmekaitse teemadel.

Põhiettekannete kirjeldused:

I plokk – vestlusring
Juhendaja roll uurimistööde koostamise protsessis erinevatest vaatepunktidest.

Vestlevad Ene Saar (Tallinna Reaalkool), Ülle Kikas (Õpilaste teadustööde konkursi žürii liige), Svetlana Ganina (Tartu Ülikooli koolifüüsika keskuse füüsika didaktika lektor) ja Marion Villemson (Eesti Teadusagentuur). Oma nägemust juhendajaks olemisest ning uurimistööde läbiviimise protsessist tutvustavad erineva kogemuse ja taustaga uurimistööde juhendajad. Koos seminaril osalejatega arutletakse järgmistel teemade: eri koolides kasutusel olevad uurimistööde läbiviimise mudelid, juhendaja ülesanded ja vastutus, juhendaja rolli erisused põhikooli- või gümnaasiumiastmes, juhendamise õpetamine jne. Igal seminaril osalejal on võimalik ka omalt poolt aruteluteema tõstatada.

II plokk – ettekanded
„Teaduseetika ja andmekaitse õpilasuurimustes“ – Marten Juurik (Eesti Teadusagentuur)

Viimastel aastatel on senisest enam päevakorda kerkinud andmekaitse teema. Sellest ka küsimus – kes vastutab andmekaitse eest õpilasuurimuses? Ametlikus teadustöös ei saa ka õppimise ettekäändel õpilastele ei õiguslikes ega eetilistes vaadetes mööndusi teha. Missugune on aga praktika? Kes võtab vastutuse, kuidas probleeme ennetada? Marten Juurik annab soovitusi, kuidas andmeid koguda (nt küsitluste tegemine) ja üldistada ning kuidas koostada koolides juhendeid, et tagada korrektne uurimus. Ettekandja loob võimaluse aruteludeks, et juhendamisprotsessi käigus üles kerkinud küsimused saaksid vastused.

Täpsema ajakava leiate SIIT.
NB! Seminari ajakavas võib tulla muutusi

Registreerumine on lõppenud. Kui mõni huviline soovib veel liituda, siis palun võtke otse ühendust aadressil marion.villemson@etag.ee.

Kontaktisik:
Marion Villemson
teaduskommunikatsiooni osakond
tel 730 0339
marion.villemson@etag.ee

 

Seminari rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ programmi vahenditest.