GENDER-NET Plus

GENDER-NET Plus on ERA-NETi tüüpi projekt (ERA-NET võrgustike kohta vt lähemalt siin), mis on pühendunud soolisele võrdõiguslikkusele teaduses ja teadusrahastuse valdkonnas. Projektis osaleb ETAG ja veel 15 teadust rahastavat organisatsiooni Euroopast, Kanadast ja Iisrealist. GENDER-NET Plusi eelkäija oli projekt GENDER-NET, milles siis veel ETAG ei osalenud.

Üks GENDER-NET Plusi eesmärk on toetada soodimensiooni teadustöö fookusena. Projekti keskne tegevus oli teadlastele suunatud ühiskonkursi korraldamine kolmes ÜRO kestliku arengu eesmärkidest lähtuvas teemavaldkonnas: tervis ja heaolu; tööstus, uuendus ja taristu; kliimamuutuste vastased meetmed.

Konkursi tulemusel rahastati 13 rahvusvahelist koostööprojekti, mis vaatlevad soodimensiooni eri vaatenurkadest. Uuritakse nii kultuurilisi representatsioone kui ka meeste ja naiste vananemise mõju tervisele ja heaolule näiteks sotsiaalse tõrjutuse või muutuva hooldusteenuse-vajaduse perspektiivist. Terviseuuringute ja ühiskonnateaduse piirimaile jäävad narkosõltuvusprobleemide soolistele, sotsiaalsetele ja ealistele teguritele fokuseeruv projekt, ravimite kõrvaltoimete tuvastamise ja ravimise soolisi ja ealisi mõjutegureid kaardistav projekt ning moonutatud suguelunditega naiste tervise ja ravi temaatikat käsitlev projekt. Mitu projekti on kitsamalt meditsiiniteaduslikud, fookuses on vastavalt kroonilised haigused, immuunravi ja raske tinnitus. Mitu projekti keskendub soolise vägivalla temaatikale. Innovatsiooni ja ettevõtlikkust puudutab projekt, mille fookuses on naised ettevõtjatena tehnoloogiavaldkonnas. Kliimamuutuste temaatikat esindab projekt, mille keskmes on loodusvarade majandamist mõjutavad soolised tegurid.

GENDER-NET Plusi tegevuste teiseks fookuseks on soolise võrdõiguslikkuse analüüs projektis osalevate riikide teadusrahastuses ning soovitused soodimensiooni arvestamiseks teaduse rahastamisel.

Järelvaatamise võimalus:

  • Konverents “Promoting and Integrating The Sex and Gender Dimension Into Research” (13.-14. veebruar 2023) siin;
  • Töötoa “Integrating Gender Analysis Into Research” esitlused (16.-17.november 2022) siin.

 

GENDER-NET Plus projektist ilmunud materjale:

Varasemalt GENDET-NET projektis varasemalt ilmunud veel:

 

 

Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Kello
ELi raamprogrammi vanemkonsultant (kultuur, loovus ja kaasav ühiskond, COST)
katrin.kello@etag.ee