Teaduseetika seminar 2023

22. septembril 2023 saab Tallinna Tehnikakõrgkoolis osaleda valminud uuringu „Eesti teaduseetika küsitluse metoodika väljatöötamine ja piloteerimine“ tulemuste tutvustaval seminaril. Uuringu põhieesmärk oli välja töötada metoodika Eesti teadlaskonna teaduseetika-alase kogemuse ning praktikate analüüsiks, testida seda metoodikat pilootuuringu käigus ning esitada uuringu tulemuste analüüsina raport tuvastatud probleemidest ja nende võimalikest lahendustest nii teadusorganisatsioonide tasandil kui süsteemselt.

Uuringu tulemused on olulised teaduseetika valdkonna edasiseks arendamiseks, vajaduste analüüsimiseks ning koolituste planeerimiseks, järelevalveks ning organisatsioonikultuuri parandavate meetmete kavandamiseks. Valminud metoodikat saab kasutada perioodiliselt, et monitoorida teaduseetika olukorda ja väärkäitumise esinemist. Samuti annab see võimaluse võrrelda Eesti tulemusi teiste riikidega.


Lisainfo ja registreerimine SIIN.