TeaMe+ nõukoda

TeaMe+_lipud_horisontaalne_color

 

 

 

TeaMe+ nõukoda toetab programmile seatud eesmärkide saavutamist: annab programmi elluviijatele nõu, analüüsib tegevuste edukust, teeb ettepankuid ekspertide kaasamiseks ning annab hinnangu programmi iga-aastasele tegevuskavale ja eelarvele. Nõukoja liikmed on määratud SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse käskkirjaga ning nõukoda tegutseb kuni programmi lõpparuande kinnitamiseni Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt.

TeaMe+ nõukoja koosseis:

  • Annely Allik  – Eesti Teadusagentuur, teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja;
  • Arko Olesk – Tallinna Ülikool, teaduskommunikatsiooni lektor, nõukoja esimees;
  • Aija Sakova – Tallinna Ülikool, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht;
  • Katrin Pihor – Haridus- ja Teadusministeerium, teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja;
  • Merle Viirmaa-Treifeldt – Eesti Meediaettevõtete Liit, tegevdirektor;
  • Riin Tamm – Haridus- ja Teadusministeerium, noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja;
  • Sulev Oll – Tallinna Tehnikaülikool, strateegilise kommunikatsiooni juht;
  • Tarmo Soomere – Eesti Teaduste Akadeemia, president;
  • Urmo Uiboleht – Eesti Koolijuhtide Ühendus, juhatuse esimees.