Paktiga liitumine

Kutsume teadus- ja tehnoloogiapakti võrgustikuga liituma partnereid, kes soovivad teaduse, tehnoloogia ja inseneeria edendamisse panustada ideede, tegevuste ja/või ressurssidega.

Liitumiseks tuleb täita allolev vorm, kus märgitakse vastavalt pakti tegevussuundadele, mis tüüpi tegevusi partner teeb/kavatseb teha ning lisatakse tegevuste lühikirjeldus.

Teadus- ja tehnoloogiapakti puhul ei ole tegemist projektiga, kust on võimalik taotleda tegevus- või muud toetust, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires.

Miks liituda?!

  • Paktiga liitumine võimaldab anda oma panuse teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmisse ning arengusuundade määratlemisse.
  • Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, osaleda võrgustikukohtumistel, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.
  • Paktiga seotud teavitustegevused ning veebikeskkond miks.ee tutvustavad pakti partnereid ja nende tegevusi ka laiemale avalikkusele. Igal paktiga liitunud partneril on õigus oma turundusmaterjalides kasutada teadus- ja tehnoloogiapakti tunnusgraafikat, näitamaks panustamist teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arengusse.
  • Paktiga liitunud üldhariduskoolidele, kes soovivad arendada koostööd ettevõtetega, pakub teadusagentuur tuge koostööeesmärkide kirjeldamisel.

 

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Teaduskommunikatsiooni osakond
Tel 731 7356
eva.pruusapuu@etag.ee