Bibliomeetria

Järgnevalt on toodud ülevaade Eesti asutuste publikatsioonidest Eesti Teadusinfosüsteemis ja kõrgetasemeliste artiklite koguarv Clarivate Analyticsi hallatavas Web of Science’is (WoS).

Jooniste andmestikud: Bibliomeetria.Andmestikud_2022

Jooniste-andmete kasutamisel palume viidata allikale (sh Eesti Teadusagentuurile)!

5.1 Publikatsioonide koguarv ETISes

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem; andmed seisuga 30.01.2023

5.2. ETISes kajastatud publikatsioonide osakaal klassifikaatorite ülemvaldkondade lõikes

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem; andmed seisuga 30.01.2023

5.3. Kõrgetasemeliste teadusartiklite koguarv andmebaasides ETIS ja Web of Science (WoS)

Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem ja Clarivate Analytics (WoS); andmed seisuga 30.01.2023

 

Klassifikaatorite jaotus ETISes

Bibliomeetria lisamaterjale on võimalik vaadata: siit.

Lehekülge viimati uuendatud: 01.02.2023


Kontakt

Tanel Hirv
tanel.hirv@etag.ee