Ülevaate koostamine COVID-19 ja eriolukorraga seotud uuringutest

Eesti Teadusagentuur koondab infot COVID-19 ja eriolukorraga seotud juba tehtud või tehtavate uuringute ja võimalike uute strateegiliselt oluliste uuringuteemade kohta. Selleks on koostatud spetsiaalsed vormid.

Uuringuvajaduse vormi abil koondame infot ministeeriumidelt ja valitsusasutustelt.

Uuringukirjelduse või uuringuettepaneku vormi abil koondame infot teadusasutustelt ja teadlastelt.

Koondatud info võimaldab riiklikul tasandil saada vajaliku koondpildi riigi jaoks aktuaalsetest uuringuteemadest ning teadlaste ja TA-asutuste valmidusest nende uurimiseks, samuti eri teadusvaldkondades juba tehtud ja käimasolevatest uuringutest. Seejärel otsib teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga rahastusvõimalusi kiireloomuliste vajalike uute uuringute käivitamiseks ning vaatab üle rahastusinstrumendid ja rahastusvõimalused pikemas perspektiivis uurimist vajavatele teemadele.

ETAGi kodulehel olevate vormide kaudu on tagasiside oodatud 14. aprilliks. Teaduse olulisus ja panus ühiskonna probleemide lahendamisse on harva nii selge ja aktuaalne kui praegu ning kõik ettepanekud on väga oodatud ja vajalikud.

Uuringuvajaduse vormi leiab siit.

Uuringukirjelduse või uuringuettepaneku vormi leiab siit.

 

Lisainfo vorme puudutavates küsimustes:
Maarja Sillaste
Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakonna juhataja
730 0371
maarja.sillaste@etag.ee

 

Lisainfo üldistes küsimustes:
Krista Tamm
Eesti Teadusagentuuri kommunikatsioonijuht
5343 3341
krista.tamm@etag.ee